Bevar ....

Bevar Torrild og Omegn

For Odder, Skanderborg og Horsens kommuner

Bestyrelsen bevar@torrild.dk


Bevar Torrild og Omegn

CVR-nummer: 44085658


Valgt 

Navn

Adresse

Formand

Henriette Toftegaard Jensen

Torrild

Bestyrelsesmedlem

Trine Krog Pedersen

Torrild

Bestyrelsesmedlem

Maria Madsen

Torrild

Kasserer

Bjarne Funch Skipper

Torrild

Sekretær

Christian Liin Hansen

Skanderborg

Suppleant

Hanne Sørensen

Horsens

Suppleant

Mick Jensen

Torrild

Revisor

Hans Hamman

Torrild

Link til:  Vedtægter