Vandværk

Torrild Vandværk

Link til info om vandværket fra Odder Kommune klik her


Info fra 2020

Hårdhed:

12

PH værdi

7,6

Bestyrelsen

Formand:

Asger Nielsen

21974963

Næstformand

Jens Erik Jensen

86531136

Kasserer

Erik Brøndum

40458712

Sekretær

Hanne Danielsen

24813810

Medlem

Jørn Jokumsen

21759595

Takstblad gældende fra 1/4-2017 

Alle priser er eksklusiv moms.

 

Tilslutningsbidrag

Pr. bolig kr. 12.000,00

Andre forbrugere efter aftale.

Tilslutningsbidrag skal være betalt inden tilslutning foretages.

 

Ledningsbidrag

Stikledninger betales efter regning.

For ledninger der ikke kræver ændringer af hovedledninger betales andel af etableringsomkostninger.

For ledninger der kræver ændringer af hovedledninger betales efter aftale.

 

Vandafgifter

Fast afgift pr. år kr. 750,00

Afgift pr. kubikmeter 0-500 kbm kr. 5,00

Afgift pr. kubikmeter over 500 kbm kr. 3,00

Statsafgift (2020) kr. 6,18

Afgifterne opkræves pr. kvartal (a'conto)

Endelig afregning i 1. kvartal i næste regnskabsår

 

Særgebyrer

Restancegebyr

Første rykker kr. 100,00

Anden rykker kr. 100,00

Lukke/åbne gebyrer betales faktiske omkostninger + kr. 500,00