Vandværk

Link til info om vandværket fra Odder Kommune klik her


Info fra 2021

Torrild Vandværk

Hårdhed:

12

PH værdi

7,3

Bestyrelsen

Formand:

Asger Nielsen

21974963

Næstformand

Søren Kock Sørensen

20209989

Kasserer

Bjarne Funch Skipper

40195730

Sekretær

Jørn Jokumsen

21759595

Medlem

Jens Erik Jensen

21699455

Takstblad gældende fra 1/4-2023 

Alle priser er eksklusiv moms.

 

Tilslutningsbidrag

Pr. bolig kr. 12.000,00

Andre forbrugere efter aftale.

Tilslutningsbidrag skal være betalt inden tilslutning foretages.

 

Ledningsbidrag

Stikledninger betales efter regning.

For ledninger der ikke kræver ændringer af hovedledninger betales andel af etableringsomkostninger.

For ledninger der kræver ændringer af hovedledninger betales efter aftale.

 

Vandafgifter

Fast afgift pr. år kr. 750,00

Afgift pr. kubikmeter 0-500 kbm kr. 7,00

Afgift pr. kubikmeter over 500 kbm kr. 4,00

Statsafgift (2023) kr. 6,37

Afgifterne opkræves pr. kvartal (a'conto)

Endelig afregning i 1. kvartal i næste regnskabsår

 

Særgebyrer

Restancegebyr

Første rykker kr. 100,00

Anden rykker kr. 100,00

Lukke/åbne gebyrer betales faktiske omkostninger + kr. 500,00

Udklip beredskabsplan