Solceller

Solceller Gjesing & Torrild

Området for solceller 28/3-2023

De ejendomme der PT ligger inden for de 200 meter, man mener der er 2 ejendomme mere der kommer ind under.

Torrildvej 22B
Nygaardsvej 39, 63, 78, 81, 85, 89, 92, 99, 100 & 101
Vandværksvej 20
Krogstrupvej 67 & 134


Fordele ved 200 meter ordningen, se ------- på ovenstående kortet.

VE-bonus ordning:

•Forventet årlig skattefri gevinst for naboer indenfor 200m – ca. 10.000 kr. - 2022 elpriser (bemærk priserne var høje i 2022)
• Der oprettes en VE-bonusordning, som giver naboer i afstanden og 0-200 meter afstand fra større solcelleanlæg ret til en VE-bonus. Bonussen baseres på
produktionen fra anlægget svarende til 6,5 kW. Størrelsen på bonussen vil variere i anlæggets levetid i og med, den afhænger af anlæggets produktion og elprisen.
• https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/fremme-af-udbygning-med-vindmoeller/ve-bonusordningen


Værditab:

•Værditabet fastsættes af Taksationsmyndigheden. Taksationsmyndigheden er en
uafhængig offentlig myndighed nedsat af klima, energi-, og forsyningsministeren.
• Værditab på beboelsesejendomme på over 1% udbetales
https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/fremme-af-udbygning-med-vindmoeller-1


Salgsoption:

• Naboer indenfor 200 meter fra et solcelleanlæg kan vælge at sælge deres bolig til projektudvikler hvis taksationsmyndigheden vurdere et værditab på mere end 1 % af beboelsesejendommens værdi.
• Salgsoptionsordningen giver ejere af beboelsesejendomme, som er helt eller delvist beliggende i en afstand af op 200 meter fra nærmeste solcelleanlæg, mulighed for at anmelde krav om salgsoption.
• Dette forpligter således opstilleren til at tilbyde ejeren af beboelsesejendommen at købe ejendommen ved slagsoption, såfremt beboelsesejendommen får tilkendt et værditab fra taksationsmyndigheden på over 1 % af beboelsesejendommens værdi.
• Vælger en ejer af en beboelsesejendom at benytte salgsoptionen, vil ejeren og opstilleren selv skulle aftale tidspunkt og vilkår for indfrielsen af salgsoptionen. Allerede udbetalt værditabserstatning på beboelsesejendommen vil blive fraregnet ved indfrielsen af salgsoptionen.
• https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/fremme-af-udbygning-med-vindmoeller-2


• Der er mulighed for at lave frivillige aftaler med projektudviklere om værditab og salgsoption.


Har du spørgsmål til projektudviklerne om, dit hus, din bekymring, dit tab, eller andet, så kan du kontakte:


Britta Lessow

blt@unisonep.com


Kristian Hautorp

krha@aura.dk


Forslag til stier, beplantning, aktiviteter mm.

Hvis du vi have indflydelse på hvordan området skal se ud har du muligheden.

Eksempelvis:

  • En lille hundeområde hvor vores hunde kan lege.
  • Højt tårn hvor man kan se hele området.
  • Placeringer af stier og diverse områder

Herunder kommer der forskellige eksempler, har du forslag så kontakt en af nedenstående personer eller send en mail til:

lokalraad@torrild.dk


Gitte Lykke

Henriette Toftegaard

Palle Toftegaard

Hans Hammann

Christian Liin

Maiken petersen

Kontakt

Henriette Toftegaard Jensen

h@toftegaardjensen.dk

Tlf.: 31 50 96 22


Christian Liin Hansen

christian.liin.hansen@gmail.com

Tlf.: 21 89 67 99


Opdateringer og hjemmeside

Mick Jensen

mick@av-montering.dk

Tlf.: 40 33 33 35