Etape 2 - Biogas 2023

Kommunalbestyrelsen 16/5 -2023

Spørgsmål fra borger

Kommunalbestyrelsen 16/5 -2023

Forslag fra Enhesdlisten


Nyt fra Tovholdergruppen 9/5-23

Kære Borgere i og omkring Torrild


Hermed lidt nyt fra tovholdergruppen. Vi sidder ikke stille 

Snart nærmer foroffentlighedsfristen sig. HUSK at det er d. 6/6-2023. Så vi håber, at du er i gang med et høringssvar. Så vigtigt at så mange som muligt skriver.


VIGTIGST af alt er:


At du får skrevet høringssvar. Det kan være ganske kort. Sendes til plan@odder.dk eller afleveres/sendes til Odder Rådhus, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder. Senest 6/6-23.

Vi er stadig til rådighed for hjælp til høringssvar. Se mere her

OG

At du deltager i Borgermødet d. 23/5-23 kl. 19-21 i Torrild Forsamlingshus. Mere information har vi ikke på nuværende tidspunkt.


Vi har i tovholdergruppen og i nogle fokusgrupper mødtes. Her følger nogle af tiltagene til orientering:

· Vi har sendt en flyer i trykken til uddeling i næste weekend. Meld dig gerne. Vi skal have ud i Odder by, Fillerup, Balle, Gjesing, Vedslet, Assendrup og Skanderborgvej til Skanderborg. Meld dig som uddeler.

Se flyer her.

· Ugen efter kommer der flyers rundt til Torrild, hvor også man kan tilkendegive om man vil være med i værditabserstatningssagen med advokat. Det vil være et stærkt signal til Odder kommune. Vi skal jo have dem til at betale erstatningen, da VE-loven ikke gælder biogas. Det er også måske en historie for pressen, at ”Landsbyer sagsøger kommunen for værditabserstatning pga. biogas”.

Et biogasanlæg eller hybridanlæg vil ramme os alle. Vi har i tovholdergruppen besluttet, at det koster 5000,- kr. som går til de advokatudgifter der kommer. Det er ikke sikkert vi skal brug alle pengene, og så bliver de betalt ligeligt tilbage. Pengene skal betales om en måneds tid og har man ikke lige nu dem alle, så kontakt os for en løsning. Nærmere information kommer.

· Vi er også ved at ansøge om indsamlingsnævnet om en indsamling der skal finansiere flyers, skilte, bannere, rådgivning m.m. som alle kan bidrage til, som de har lyst. Evt. overskud tilfalder lokalsamfundet.

· Vi har også gang i planlægning af kaffemøder med politikerne, lidt ligesom med rundvisningerne sidste år, som betød en del for udfaldet af afvisning af biogasansøgning.

· Der er gang i de flere fokusgrupper. Der er stadig mulighed for at være med. Flg. grupper: Politikerne, Nationalt, Værditab, Trafik, Natur, Tilflyttere, Presse, Ungegruppe, Høringssvar, Flyer, Hjemmeside

· Søndag d. 7/5-23 var vi nogle der var på naturregistrerings-tur med til bækken ved Krogstrup. Placering 9. Her fandt vi bla. en butsnudet frø der er fredet. Vi planlægger et par ture mere. Og ellers fedt, hvis mange selv får registreret på arter.dk, som bruges som database for Miljøkonsekvensrapport. DN Odder er også kontaktet.

· Hjemmesiden www.torrild.dk opdateres løbende.

· Ungegruppen planlægger at møde op til kommunalbestyrelsesmødet d. 16/5-23. De må gerne bakkes op.

· Vi har planlagt et stormøde d. 1/6-23 for borgere med en advokat og mulighed for at finde fælles fodslag igen.

· Husk at der også er underskiftindsamlingerne:

Borgerforslag til folketinget ”Lovgivning om kompensation for værditab på ejendomme til fremtidige biogasanlæg samt klar lovgivning om afstandskrav, trafik- og lugtgener” www.borgerforslag.dk

Underskrifter imod biogasanlæg ved Torrild www.wechange.dk

Del gerne i dit netværk.


Sammen står vi stærkest. Ingen af de 3 placeringer er gode. Alle placeringer er for tæt på byer og vi er altså alle sammen naboer, som gerne vil bevare landskabet og vores lokalsamfund.

Så vi skal sige NEJ TAK til biogasanlægget eller hvad de ellers påtænker af hybridanlæg.


Ideer og forslag er velkomne. Tag fat i en tovholder, hvis du har noget.


Mange hilsner fra

Tovholdergruppen


Underskriftsindsamling - underskriv gerne begge.

Du gør en forskel.

Kørsler fra Odder Nord & Odder Syd.

30% af alle kørsler skal gennem Odder

bil2
kørselskort

Lugtgener og afstande

Der kan være lugtgener op til 7-8 km væk, dog typpisk øst grundet ofte vestenvinde.

Odder ligger øst for Torrild. Tryk og åben dynamisk kort.

Infomøde Egmont Højskolen 27/4

Klip fra Steam optaget af Odder Kommune

Hele stream kan se på Odder kommunes facebook side.

Vær beredt, dårlig lyd og billede

Stormøde Torrild forsamlingshus

TV2 Østjylland

Kalender

Tryk på kalender for at se hele 2023

Kommende møder:

Borgermøde 23/5-23 kl. 19-21 i Torrild Forsamlingshus


Stormøde 1/6-23 kl. 19-21 i Torrild Forsamlingshus


BEGGE MØDER ER VIGTIGE AT I DELTEGER I

Utætte biogas-anlæg truer med at gøre grøn teknologi til en klimasynder


Metan-udslippet fra danske biogas-anlæg er alt for stort, fastslår ny undersøgelse. »Det er bestemt ikke tilfredsstillende,« lyder kritikken fra forsker.

Se artikel

Læserbrev

Risiko for eksplosion og kræft for 13000 mennesker ved opførelse og drift af biogasanlæg i Torrild (DET GÆLDER OGSÅ JER I ODDER)


Odder Kommune er lige op over med at beslutte placeringen af et enormt biogasanlæg, der også skal importeres affald til helt fra England. 

 

Byrådet har påtænkt at placere biogasanlægget mindre end 5 km fra Odder by, der har ca. 12.500 indbyggere, i Torrild, der har ca. 500 indbyggere.

 

Biogasanlæg i både ind- og udland ER TIDLIGERE EKSPLODERET, idet de udleder meget store mængder bl.a. metangas og CO2. https://www.energy-supply.dk/article/view/809749/stor_ildkugle_og_kraftig_rogudvikling_efter_eksplosion_pa_biogasanlaeg, 

 

https://ing.dk/note/eksplosion-paa-nordjysk-biogasanlaeg

 

I 2015 døde fire mennesker af et svovlbrinteudslip fra et biogasanlæg mellem Hamborg og Bremen.

 

Odders borgere hører også under hospitalsoptagelsesområde Regionshospitalet Horsens, 26 km væk; desuden findes der ikke længere ambulancer i Odder, derefter er nærmeste hospital i forhold til Odder By, Århus Universitetshospital i Skejby, mere end 29 km væk.

 

Mon beredskabet generelt er sufficient til at kunne håndtere en gaseksplosion på et biogasanlæg med 13000 mennesker placeret i mindre end en 5 kilometers radius og næsten intet hospitalsvæsen i små 30 kilometers radius og ingen ambulancer - allerede som udgangspunkt (har ikke kendskab til politi- og brandberedskab).

 

Det er planen, at der skal køres affald til biogasanlægget med 100 dobbeltture i seks af syv af ugens dage, så stank og larm samt trafikrisici for så mange jyder bliver enorm, desuden er der en stor CO2- og metangasforurening. 

 

Forskning viser, at der er stor sammenhæng mellem støj og blandt andet brystkræft https://www.cancer.dk/nyheder/shhhh-stoej-maaske-mere-skadeligt-end-troet/.

 

Seneste forskning viser, at man slet, slet ikke kan overholde den forventede metanudledning på biogasanlæg på 1 %, men at den udledning er 1,9-2,5% gennemsnitligt. https://videnskab.dk/naturvidenskab/utaette-biogas-anlaeg-truer-med-at-goere-groen-teknologi-til-en-klimasynder/.

 

Men er placering af et biogasanlæg overhovedet forsvarligt, når man bevidst vil udsætte 13000 mennesker for så massiv fare - foruden det “underlige” at vælge at importere affald fra England - og hvor man ellers skal hente og bringe det fra, til bearbejdning her i landet; anlægget kan ikke løbe rundt økonomisk uden massive subsidier,

de lokale skal alle som een dagligt udsættes for eksplosions- og kræftfare, støj og larm - foruden den konstante, “altoverdøvende” hørm og blot få trukket det faktum ned over hovedet: ejendomsværdien er hermed = NUL, ditto herlighedsværdi og erstatning; indflydelse på politikere: tvivlsom?

 

Venligst

 

Birgitte B. Andersen 

Kystvejen 205

8300  Odder

Foroffentlig høring for tre mulige placeringer i Torrild

Det er vigtigt vi alle skriver, hvis vi ønsker det stoppet.


Foroffentlighedshøring om biogasanlæg starter 11/4-23 og frem til 6/6-23

Informationsmøde 27/4-23 kl. 19-21 Egmont højskolen

Borgermøde 23/5-23 kl. 19-21 i Torrild Forsamlingshus.


Link til kommunens side omkring dette.


Bemærkninger, idéer og forslag kan indsendes til og med den 06.06.2023

  • plan@odder.dk eller
  • Afleveres eller sendes til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder


Har du/I behov for hjælp til at skrive et høringssvar eller hvordan man gør er du velkommen ti at kontakte:


Henriette Toftegaard Jensen

h@toftegaardjensen.dk

Tlf.: 31 50 96 22


Marianne Skipper

marianneskipper@gmail.com

Tlf.: 53 56 01 44


Det kræver ikke man skriver en roman, men bare man tilkendegiver sin mening.

Eksempeler:


1. Jeg er meget utilfreds men beslutningen om anlæget placeres i Torrild, jeg er meget bekymret for trafikken og er utryk ved mine børn skal cykle i skole.


2. Jeg er bekymret da jeg ikke kan få garanti for at anlæget ikke lugter, alle siger det lugter, hvorfor siger i det ikke gør?

Visualiseringer

Kommunen er kommet med visualiseringer af de udpegede lokationer, de orginale billeder i modlys og dårlig kvalitet, kan ses i nedenstående link.

Link til visualiseringerne

Billederne herunder er hjulpet på vej med mere lys.

vs1 (2)
v1 (2)
vs2 (2)
v2 (2)

Visualisering af placering nr. 5

vs3 (2)
v3 (2)
vs7 (2)
v7 (2)

Visualisering af placering nr. 7

Visualisering af placering nr. 9

VS92 (2)
v92 (2)
VS9 (2)
v9 (2)

Fakta om både lille og stor vandsalamander:

De går i vinterhi og komme op af deres jordhuller i marts/april alt efter temperaturen.

Så kære kommune, de sov altså i februar!

Vandsalamandere

Kilde: 398 sider sagsakter vdr. biogasanlæg fra d. 24. januar, Odder kommune.

Udfra sagsakterne lavede man i februar to undersøgelser af natur ved placering 3 Haldshavevej og 5 Krogstrupvej. Disse fandt (sjovt nok i februar) ingen stor vandsalamandere. Så derfor uproblematisk at gå videre med i planlægningen ... på det foreliggende grundlag vurderes der ingen væsentlige negative påvirkninger af projektet på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Værditabsordningen VE

VE - P4 Morgen 5/4 2023 - Sammenklip af udsendelse

Placering

Vi har ikke fundet en god placering!

Følgende er udklip fra:

Dagsorden 20. marts 2023 kl. 14.00Udvalget for Økonomi og Erhverv-Mødelokale 2

Forudgående offentlighed for mulig placering af biogasanlæg


Link til Mødet(filer)

Økonomi

Men hvorfor er økonomi over CO2???

Lugten spredes ifølge DMI's vindstalistik 2003-2012 som nedenstående kort.

DMI - Technical Report 12-19


ac
ab
aa

Læserbrev

Følg med på Odder Politik (facebook), del din mening og like.

Her inlæg fra Erik Friis Olesen (tak for lån)


Erik Friis Olesen

Biogasanlæg under 3 km fra Odder byskilt

Jeg skriver dette (lange) indlæg fordi jeg er meget undrende og skeptisk over for placeringen af et biogasanlæg i Odder Kommune. Skeptisk over beslutningsprocessen, hvad der driver idéen, og hvorfor valget overhovedet er faldet på et gyllebaseret biogasanlæg der er 5 gange så dyrt pr. kWh som vindmøller (1), og som samtidig understøtter en af Danmarks største CO2-syndere; husdyrproduktionen. Faktisk svarer importen af svinefoder til næsten halvdelen af den nationale udledning fra dansk landbrug - eller altså udledningen svarende til 1,8 millioner biler (2). Ifølge World Ressources Institute er biogas en alt for dyr klimagevinst i Danmark (3). Og alligevel er det åbenbart den helt rigtige løsning i Odder Kommune.

Politikkerne i Odder Kommune har udset sig de 3 "bedste" placeringer til et biogasanlæg ud af 23 mulige placeringer.

De 3 "mindst ringe" placeringer.

Gør dét disse placeringer til gode placeringer? Nej.

Det er placeringer, der er fundet og vurderet ud fra parametre som f.eks. infrastruktur, afstand til biomasseressourcer og afstand til beboelse.

Hvis man på trods af parametre som "afstand til beboelse" stadig finder de 3 bedste placeringer 600 meter fra Torrild byskilt, så er Odder Kommune simpelthen ikke stor nok til et biogasanlæg. Et biogasanlæg i denne størrelse skal kunne placeres længere væk fra større beboelsesområder (Understøttet af Danmarks Naturfredningsforening, Odder). Og vi snakker ikke få landejendomme, men en landsby med næsten 500 indbyggere - erhvervsdrivende, familier, børn og ældre. Mennesker, der aktivt har prioriteret natur og luft og viet deres liv til et lokalsamfund, som nu må bøde for etableringen af et biogasanlæg i form af faldende huspriser, tung trafikstøj og lugtgener.

Og er et biogasanlæg overhovedet det rigtige "grønne" valg for Odder Kommune, når vi nu er så lille og ikke selv har brændstof til anlægget?

Jeg går meget op i den grønne omstilling. Men jeg går også meget op i at træffe rationelle beslutninger. Det er mig derfor uforstående, at man satser på en "grøn" energikilde der er afhængig af en stor CO2-udleder. Det går bare ikke hånd-i-hånd. En husdyrproduktionen der i vid udstrækning fodres med genmodificeret soja der hovedsageligt importeres fra Sydamerika. Der importeres 1,8 millioner tons soja til Danmark, svarende til et dyrkningsareal på størrelse med Sjælland (4). For at få plads til dette bliver der fældet enorme mængder regnskov i f.eks. Brasilien. Hvis man medregner den mængde CO2 som regnskovsarealer kunne have optaget, den CO2 som udledes fra brændstof til at transportere 1,8 millioner tons soja tværs over jordkloden, samt den CO2 som udledes via transport i Danmark, fremgår det tydeligt, at biogas produceret af gylle tværtimod er meget klimaskadeligt. Desuden indeholder gylle - som bliver anlæggets primære brændstof - omkring 80-90% vand. Det gør gylle til verdens dårligste brændstof. Tager man højde for dette i CO2-ligningen ved udarbejdelsen af et biogasanlæg i Odder? Det er for mig at se to ting der trækker i hver sin retning. Et biogasanlæg vil øge incitamentet for en husdyrproduktion - det er da næppe en "grøn" løsning. Men det er måske svineavlerne i de omkringliggende kommuner der har mest at skulle have sagt? Højst sandsynligt.

Det her er jo ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi alle skal bidrage til den grønne omstilling, for det tror jeg faktisk rigtig mange er enige i - også i Torrild. Men nu er Torrild-indbyggerne jo faktisk efterhånden de eneste der bidrager i Odder Kommune - med 6 vindmøller, planlagte solcelleparker og nu et biogasanlæg. Det er Torrild-indbyggere der trækker det helt tunge læs med resultat i fald i huspriser og usælgelige ejendomme, ekstra tung transport igennem landsbyen og fratagelse af den landidyl der for mange er årsagen til at bo i netop Torrild. Og man kan IKKE bare nødvendigvis flytte ud af byen - for det er stort set umuligt at sælge en ejendom med disse projektplaner i horisonten (5). Er det rimeligt, at 200 husstande i Torrild og omegn skal stavnsbindes og betale for at Odder Kommune ser grønnere ud på papiret? Og vi snakker ikke kun "betale" i form af lugtgener og udsyn. Men hundredtusindvis skattefrie kroner der bliver røvet direkte fra folks friværdi. Det er grotesk, at man kan forsvare dette med at "vi skal alle bidrage". Find nu en placering der ikke ligger klods op af byzone, og kan man ikke det - så er Odder Kommune simpelthen for lille til et biogasanlæg. Længere er den ikke.

"Afstand til biomasseressourcer"

80-90% af biomassen der skal dække anlæggets behov vil komme fra andre kommuner. Hvorfor giver en placering i Odder Kommune så mening? "Det har ikke været muligt at placere et biogasanlæg i Skanderborg Kommune" sagde man i forbindelse med sidste biogasanlæg ansøgning (. Hvorfor ikke? Skanderborg Kommune er dobbelt så stor som Odder Kommune. Men de vægter nok borgerne højere eller finder andre alternativer. Hvorfor skal anlægget ikke ligge der hvor behovet er? I stedet for at vi skal have 120 lastbiler gennem Torrild og Odder Kommune hver dag, 6 dage om ugen.

Derudover er det almindeligt kendt, at et biogasanlæg vil kunne lugtes op til 7 km væk (6,7). Med en af de nuværende placeringsforslag vil anlægget ligge blot 3 km fra Odder Vestby og kun 4 km fra Odder Centrum (Se billede). Nogle anlæg lugter mere end andre, og det har stor betydning hvor "godt" anlægget drives. Men faktum er, at der ikke er nogen garanti for at det ikke lugter. Jeg frygter en landskendt "Aarhus" - historie, hvis man placerer et biogasanlæg 3-4km vest for Odder by - det er jo et selvmål i allerhøjeste grad. Bare den detalje at ansøgningen om Odder Bioenergipark har brugt ordet "cirka" i forbindelse med lugtpåvirkningen på 10 LE/m3 siger da vist noget om, hvor lidt styr man har på det. Og når først anlægget står der, så stopper man det ikke - uanset, hvor meget det nu kom til at lugte alligevel.

I forbindelse med Esbjerg Kommunes egen screening for Esbjerg Biogas fremgår det endda, at anlægget vil gøre bydelen nær anlægget mindre attraktiv at bo i pga. de lugtgener det fører med sig. Derfor stoppede de projektet. Gisninger om, hvorvidt det har økonomisk betydning for omkringliggende ejendomme er slet ikke nødvendige. Det HAR økonomisk betydning, og det VIL gøre byen mindre attraktiv at bo i.

Det er også nævnt i tidligere ansøgning om biogasanlægget i Torrild, at en placering vest for Torrild sammen med solcelle/vindmølleparken vil " sikre at Torrild by ikke omkranses af vedvarende energi anlæg". Denne anlægsplacering blev forkastet af andre årsager - men har man glemt, hvorfor man ville placere den dér i første omgang? For nu er man netop ved at omringe Torrild.

Politikkerne i Odder Kommune har besluttet sig for at vi skal have et biogasanlæg inden man har undersøgt, om Odder Kommune har plads til et sådan anlæg. Denne beslutningstagen sker i omvendt rækkefølge, og det er derfor ikke muligt at træffe en beslutning på et oplyst grundlag. Det er mildest talt en meget dårlig beslutningsproces.

Problemet er måske, at der er en stor interessekonflikt. Dem der driver projektet er landmænd i Skanderborg / Odder området, Danish Agro og AURA (. Folk, der har en økonomisk gevinst at dette anlæg - og dermed ikke folk, der (nødvendigvis) har klimaet som drivkraft.

I virkeligheden burde man jo nok tænke lidt mere "nationalt" i Danmark og lade sig inspirere syd for grænsen, hvor Tyskland opfører kilometervis af solcelle- og vindmølleparker langs motorvejene. Langt fra beboelse. Men vi har ingen motorvej i Odder Kommune, og vi skal selv finde grønne løsninger - så selvfølgelig står vi skidt stillet og det må derfor gå ud over nogen..

Jeg finder selv vindmøller majestætiske og de minder mig om, at vi bidrager til en grøn omstilling. Solcelleparker er knapt så flotte i landskabet, men er et fremragende supplement til vindenergi. Men et biogasanlæg er en fabrik. Et industrianlæg der medfører tung transport, støj og lugtgener. Det hører til i industriområder eller langt fra beboelse. Det er hverken majestætisk eller fremtidssikret. Det er en akut "grøn" løsning der kun kan bæres med statsstøtte og som på længere sigt bidrager til det modsatte - nemlig en øget husdyrproduktion. Man vil ikke kunne nedskalere denne husdyrproduktion efterfølgende, da vi pludselige er blevet afhængige af den. Er det en grøn løsning at gøre sig afhængig af en af Danmarks største CO2-syndere? Biogas er ikke en del af fremtidens energiforsyningsteknologi. At støtte et gyllebaseret biogasanlæg svarer til at støtte en klimaskadelig virksomhed.

Har man undersøgt dette til bunds, eller køber man blot ind på landmænd og interesseorganisationers "klimasnak" som i virkeligheden dækker over deres egne økonomiske gevinster? Hvad koster et biogasanlæg pr. MW? Hvad vil det koste os i drift? En vindmølle har tjent sig (energimæssigt) hjem på 3-6 måneder. Hvor mange vindmøller skal der til for at erstatte dette biogasanlæg? Danmarks største biogasanlæg er på 45MW. Det svarer til blot 3 havvindmøller. Skulle vi måske bruge pengene mere fornuftigt i Odder Kommune? Kan vi måske redde verden uden at ødelægge en landsby?

Ingen ville frivilligt bo ved siden af et biogasanlæg, hvis man havde et valg - men det har 500 indbyggere i Torrild og omegn måske ikke længere. Og hele Odder by.Diverse videoer

Så starter vi forfra, 2023.

Sangen: DET ER OS DER BOR HER

Det handler om økonomi, ikke CO2

Politikker på beøg i Torrild - Per Urban Olsen

Jo, trafikken SKAL gennem Odder

Det belaster ikke på live-TV

TV2 Østjylland 21/6 2022

Nabogener ved Biogasanlæg

Hvad vil det ikke betyder for detailhandel, tilflytning og ikke mindst fraflytning, ry og omdømme for Odder kommune?


Vi er meget bekymret for den forurening et biogasanlæg kan medføre. Det gælder både lugtgener, lys/flammegener, støjbelastning og ødelæggelse af landskab og område. Det påvirker livskvalitet og sundhed. Vi har god grund til bekymringerne.


https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/borgere-kaemper-undgaa-gyllestank-det-vil-kunne-lugtes-paa-syv


Landboforeningen Odder-Skanderborgs formand Ole Larsen sagde til bl.a. til borgermødet 22.juni 2022 at han ikke ville stå at love, at det ikke kom til at lugte.

Men at det lugter er erfaringerne fra rigtig mange steder. Herunder nogle:


Kolding kommune

Har afvist biogas, fordi at ansøgeren ikke kunne give en garanti på at det ikke lugter.


Ribe kommune

Har man haft store lugtgener.


https://ugeavisen.dk/ribe/artikel/f%C3%A6l-lugt-i-luften-biogasanl%C3%A6g-bruger-13-millioner-kroner-p%C3%A5-at-bek%C3%A6mpe-lugtgener


Sønderborg kommune

Nature Energy Glansager


FAKTA OM ANLÆGGET

Leveringsår: 2019

Kapacitet: 370.000 t/år

Biomasse: Husdyrgødning, dyrket biomasse og madaffald og andre organiske biomassetyper fra fødevareindustrien, så som slagteriaffald og kildesorteret organisk dagrenovation til dannelse af biogas 600.000 tons biomasse pr. år

Biogasudnyttelse: 17,5 mio. m3 bionaturgas. Biogasanlægget forventes at kunne levere en årlig produktion af biogas på op til 35 mio. m³/år som efter rensning udgør ca. 21 mio.m3 /år bionaturgas til injektion på naturgasnettet via ny gasledning etableret af Dansk Gas Distribution.

 

Udtalelser fra borgere:


”Fra biogasanlægget i Glansanger kommer der nemlig nogle gange en ganske fæl lugt ind over Augustenborg – og ifølge Nature Energy selv, så ville sådanne gener kun forekomme i indkøringsperioden”.

”Nature Energy oplyser ved samme lejlighed, at der ved et uheld er løbet væske ud i kloaksystemet”

”Endelig fik Sønderborg Kommune øjnene op for, at der foregår noget i Kværs. Der bliver bygget tårnhøje siloer uden tilladelse, siloer som ifølge Niras miljørapport ikke bliver væsentlig synlige. Men de kan ses overalt og falder ikke i med naturen. Naturen omkring Kværs, denne findes ikke ligeså andet sted i Danmark og som Sønderborg kommune selv har beskrevet den i en landskabsrapport fra 2017, så er den en ’meget særlig natur med de østrigske bakker.”

https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/hoeringer/files/hoeringssvar_med_forvaltningens_bemaerkninger.pdf


Kværs

”Ejendommen får en værdi forringelse på 800000 tusinde Kr. (Det er en uvildig vurdering foretaget at statsautoriseret ejendomsmæglere), med erfaring fra andre steder hvor biogas anlæg er opført.”

” Et biogasanlæg lugter! Uagtet at ejere af biogasanlæg påstår at de ikke lugter, så lugter de. Deres postulat om at anlægget ikke lugter, baserer jeg på at de ikke kan sælge deres løsning, hvis de selv siger at de lugter. Nogen tror på dem og andre som mig selv, har nu besøgt alle anlæg i Region Syd, jeg kan lugte alle anlæg. Den lugt der typisk er fra disse anlæg er en kvalmende sød lugt af råddenskab og rådden kompost, hvilket vil få folk til at fraflytte og specielt evt. nye tilflyttere vil holde sig væk. Når folk er på udkik efter huse i området og Googler Kværs, så vil de se vores kvaler med biogas og hurtigt finde et andet område. Det VIL betyde faldende huspriser for HELE området.”

” Jeg er ked af at opførelsen af et biogasanlæg her i Kværs, allerede nu har fået folk til at kigge efter huse andre steder, og unge par til at flytte væk, og unge par til ikke at ville flytte til Kværs alligevel. Jeg er ked af at min mor måtte lukke sin forretning som privat økologisk pasningsordning, fordi forældrene meddelte at de ikke kunne forsvare at deres børn skulle være i en natur der blev fyldt med støj, lugt og microplast, så derfor måtte de med blødende hjerte sige farvel og tak, og finde et andet sted.”

” Dette her anlæg bliver profileret som lugtfri, det vil jeg gerne have et officielt dokument på, for det er ikke min erfaring som lastbilchauffør, med mange ture til biogasanlæg”

” Jeg ønsker at klage over mængden af aerosoler der vil komme til at forurene vores luft, land og vand”

” Vores hus falder ca. 20 pct. i værdi. iflg 2 forskellige mæglere”

https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/hoeringer/files/hoeringssvar_med_forvaltningens_bemaerkninger.pdf


Videbæk

Videbæk biogas. Parterne bag er NGF Nature Energy, Arla Foods, Xergi og leverandørerne, der består af 75 landmænd. (Xergi står også bag Nature Energys øvrige anlæg i drift)

https://www.schouw.dk/nyheder/xergi-skal-levere-stort-biogasanlaeg-til-arla-foods/


FAKTA OM ANLÆGGET

Leveringsår: 2019

Kapacitet: 550.000 t/år

Biomasse: Fedt/glycerin, Mælkeprodukter fra ARLA, gylle, dybstrøelse, mellem-og efterafgrøder, energiafgrøder, restprodukter fra fødevareindustriens organiske affald fra dagligvarebutikker, restprodukter fra ARLA mv

Biogasudnyttelse: 21 millioner kubikmeter metan. 27,5 mio. kubikmeter grøn og CO2-neutral biogas. Den grønne gas sendes direkte til det nærliggende mejeri Arinco i Videbæk via en lokal biogas-ledning, og vil kunne producere grøn energi svarende til varmeforbruget i mere end 10.000 boliger.

https://landbrugsavisen.dk/landet-rundt/et-af-verdens-st%C3%B8rste-biogasanl%C3%A6g-indviet-ved-videb%C3%A6k


Naboklager:

”Larm og lugt fra biogasanlægs lastbiler: Winnie Andersen kan ikke komme af med sit hus. Lastbilerne, der kører til og fra biogasanlægget ved Videbæk, larmer og lugter i så høj en grad, at Winnie Andersen ikke kan sælge sit hus. Det lugter af gylle, og det lugter rigtig slemt. Der er faktisk aldrig ro. Vi kan ikke sætte os ud på terassen for eksempel. Mine børnebørn kan ikke ligge i barnevognen og sove her fordi, der er konstant støj, siger Winnie Andersen.”

https://www.tvmidtvest.dk/herning/larm-og-lugt-fra-biogasanlaegs-lastbiler-winne-andersen-kan-ikke-komme-af-med-sit-hus

(Bor 50 meter fra biogasanlægget og der er 80.000 transporter til eller fra anlægget årligt på hverdage. Dvs. 320 transporter om dagen i gennemsnit)

 

Horsens kommune

Horsens Bioenergi producerer biogas af husdyrgødning fra nærliggende landbrug og affald fra lokale fødevareindustrier; heriblandt Danish Crowns svineslagteri som er et af Europas største og beliggende tæt på anlægget lidt nord for Horsens. Ejes af Bigadan.


FAKTA OM ANLÆGGET

Leveringsår: 2014 + udvidelse 2015

Kapacitet: 240.000 t/år

Biomasse: Husdyrgødning og slagteri- og madaffald, hvoraf en del består af den biopulp, der fremkommer fra Daka ReFoods behandlingsanlæg.

Biogasudnyttelse: Gasopgradering til naturgas

 

Ankepunkter fra Arbejdsgruppen, Rådved Borgerforening ved indsigelse mod udvidelse af Horsens Bioenergi


”En konsekvenszone på minimum 500 meter vil have meget stor negativ betydning, og besværliggøre kommende udstykninger eller tilbygning i et voksende og rekreativt område og bekymringen er, at det kan skabe markant værdiforringelse af ejendomme i hele området.


Mange naboer har store gener pga. lugt, og med en udvidelse af biogasanlægget frygter vi, at generne vil blive yderligere forværret, idet der indtil nu ikke har været styr på lugten som over årene kun er blevet værre, og medfører uacceptable indskrænkninger i dagligdagen. Dertil oplever mange dagligt støjgener og lysforurening.


Vi er meget bekymrede for, hvilken effekt udledningen fra anlæggets skorstene kan have på vores helbred på kortere og længere sigt. Naboer får kvalme og påvirkning af åndedrættet, når lugtgenerne er værst.


Anlægget i sin nuværende form skæmmer visuelt i landskabet og da det blev opført, forelå der skitser af et anlæg skjult bag en række træer og buske. I forbindelse med opførelsen er der imidlertid kun blevet plantet spædt nyt som efter 5 år knap er opvokset til få meters højde. En eventuel udvidelse vil tage mindst ti-femten år om at få en rimelig afdækning af grønt”


Ved udvidelse af Horsens Biogasanlæg blev der indsendt indsigelser i 2021, som de har været naboer til siden 2013.


”jeg er meget imod et større anlæg det er for farlig. Der vil også blive større lugtgener og mere trafik. Nej tak herfra.”


”Biogasanlægget kommet med gener i form af lys, lugt og larm, hvilket ikke vil blive bedre ved at det rykker endnu tættere på beboelsen i Rådved. Der må ikke bygges beboelse tættere på end 500 m på biogasanlægget, alligevel rykker det tættere end det på allerede beboede grunde i Rådved”


”Vi har siden ibrugtagningen af biogasanlægget jævnligt oplevet belt uacceptable lugtgener fra anlægget. I sommeren/sensommeren 2020 har vi jævnligt klaget direkte til biogasanlægget ved driftsleder.”


” Lugten er meget intens, ubehagelig og kvalmende og nem at kende fra øvrige lugte, som fra tid til anden opieves, når man bor på landet, og ofte så generende, at vi ikke kan være ude. Vi kan af samme grund heller ikke have døre og vinduer åbne, da vi så også får lugten ind i vores hus. Da vi er udtrådt af arbejdsmarkedet, og derfor i det væsentligste er hjemme hele dagen, er vi meget plaget heraf og begrænset i vores udendørs gøremål.”


”Konklusionen i miljøkonsekvensrapporten vedrørende det udvidede aniaegs atmosfæriske emissioner og lugtbidrag er, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naboer til anlægget forudsat, at både grænseværdier for lugtbidraget og immissionsgrænsevaerdier overholdes. Men det fremgår samtidig af rapporten, at grænseværdierne ikke overholdes i dag. Så konklusionen er nem at skrive, men virkeligheden er jo en noget anden. Det svarer til at konkludere, at der ikke sker hastighedsoverskridelser, såfremt færdselsloven overholdes, hvilket jo tydeligvis er korrekt, men også uden hold i virkeligheden.”


”gennem en længere periode, har vi været udsat for en del lugtgener, ca 5 til 8 gange pr. måned, hvilket kun kan blive forværret efter den påtænkte udvidelse. Vi har talt med driftsleder Henrik Bie fra Horsens Biogas anlæg, han var hernede og kunne godt lugte det. Vi har vores ejendom til salg, men køberne springer fra når de ser afstanden til Horsens Biogas anlæg, Og der har desværre været lugtgener et par gange hvor der har været købere. Pga. den nye udvidelse er vi jo stavnsbåndet til vores ejendom, og pga. vores arbejde skal vi jo videre. Desværre har der ikke på noget tidspunkt været nogle som har taget hensyn til de gener det har påført os som borger, og det tærer hårdt på vores kræfter der ikke er nogen afklaring på vores situation. Da vi har erfaret Horsens biogasanlæg har købt en naboejendom pga. lugtgener, Foreslår vi at de også kan købe vores, (eller evt. Horsens kommune kan købe den) pga. Horsens Biogas anlæg, er vores ejendom umulig at sælge, samtidig gjorde den helside artikel der var i Horsens folkeblad ang. lugtgener hos Torben Nørlem på Østbirkvej det heller ikke nemmere for os, i forbindelse med salg. Vi boede her jo før Horsens biogasanlæg blev bygget, og da vi var til møde før Horsens Biogas anlæg, blev bygget blev vi lovet der ikke ville blive lugtgener, samtid må vi ofte gå ind fra vores terrasse når vi sidder og griller en sommeraften, pga. lugtgener fra Horsens biogasanlæg”.


”Anlægget har stor indflydelse på faldende værdi af min ejendom, da ingen ønsker at bo ved siden af et biogasanlæg. Jeg forudser at dette vil blive meget værre hvis planerne om en udvidelse bliver vedtaget. Derudover kan jeg se frem til at få panoramaudsigt af hele anlægget, hvilket jeg absolut ikke har lyst til. Jeg ville foretrække udsigt til natur, ligesom da jeg købte min ejendom. Man vedtog i sin tid at anlægget skulle camoufleres af høj beplantning, her 8 år senere kan man stadig ikke se tegn på dette. Der er i det hele taget ikke ret mange af de ting der blev lovet den gang, der er blevet overholdt. Håber i dropper planerne eller arrangere økonomisk kompensation til os der bliver berørt, de nærmeste naboer. Det er jo snart lige så slem som at være minkfarmer”.


” Allerede få år efter vi tilflyttede Rådved, begyndte opførelsen af Biogasanlægget - først med planer om et mindre anlæg med initiativ fra de omkringliggende gårde. Det blev dog til at meget stort anlæg, ovenikøbet med løbende udvidelse med tillæg af DAKA refood. Den løbende udvidelse er sket helt uden involvering/høring! Et så stort anlæg ville vi have modsat os, hvis vi havde haft kendskab til det!! I de oprindelige planer fremgår det, at anlægget skal have en æstetisk udformning samt tilpasses det omkringliggende landskab. Derudover skal et sådan anlæg placeres i det åbne land eller udlagte erhvervsområder. Slutteligt, vedrørende placering af biogasanlæg, skal konflikter med naboer, virksomheder og væsentlige beskyttelsesinteresser søges undgået. Intet af ovenstående er opfyldt! I sin eksisterende form med 3 reaktor tanke og den store facade, fremstår anlægget særdeles skæmmende. Det er højt beliggende og på ingen måder tilpasset det omkringliggende landskab. Derimod er det synlig fra meget lang afstand!. Med den høje beliggenhed er det simpelthen ikke muligt at dække det af med naturlig bevoksning, som først lovet. Derudover har man anlagt anlægget i meget tæt afstand til by og bebyggelse. Det kunne måske tolereres med de oprindelige planer i form af et mindre "lokalt" biogasanlæg, men i den eksisterende form og i høj grad med udvidelsen, er det fuldstændig uacceptabelt! Aktuelle placering er hverken "åbent land" eller "erhvervszone". I forhold til placering er der ikke nogle borgere, der ønsker et biogasanlæg i "baghaven". Der er i høj grad klager fra naboer i form af gener pga lugt og støj”.


”Der er ingen tvivl om, at lugten altid er den første ting, man tænker på når, biogas kommer på ”bordet”. Som det fremgår af vedlagte lugtkalender, har der også være lugt fra Horsens Bioenergi, hen over årene, det kan man ikke komme uden om” (Lugtkalenderen omtales mere om lidt)


”Trafikken vil blive øget, til og fra Horsens Bioenergi, vil når anlægget evt. bliver udbygget. I den forbindelse, vil jeg gøre opmærksom på, at der ofte er problemer i krydset Ålkærgårdvej, Østbrikvej. 1 af 2 Brev om biogasanlæg (Horsens Bioenergi ApS) Vi oplever ofte at personbiler dytter af lastbilerne, der skal ind til Horsens Bioenergi. Lastbilerne blinker og sætter farten ned, for at kunne dreje ind i svingbåsen. Det går åbent bart ikke hurtigt nok, for der er flere personbiler, der dytter af lastbilerne, når de passere!!! Der er også mange biler, der kommer med meget stor hastighed fordi krydset, langt over de 80km, man må kører der. Om morgenen og eftermiddagen er der ligeledes mange bil, der kører her ned ”fra motorvejen” og vender, med ofte farlige situationer til følge. Nogen ser sig ikke godt nok for, og vender lige ud foran andre biler. Eller vender over spærreflader osv.... Når der kommer en traktor, giver der også ofte anledning til problemer, kun fordi personbilerne har for travlt og ikke kan komme til at overhale hurtig nok.”


”Jeg havde min ejendom til salg i 2018, og oplevede at interessen for huset dalede når folk fandt ud af hvor tæt det lå på Biogas-anlægget. Jeg har hørt fra naboer som to gange har oplevet hussalget forsvinde på selve dagen for underskrivelse, da der kom kraftig lugt fra Biogas-anlægget. Vi blev stillet i udsigt i 2013/2014 at det kommende anlæg skulle være lugtfrit, og med minimale gener, og det lever det nuværende anlæg altså ikke op til, og derfor er det med meget stor bekymring at vi nu ser planer om en udvidelse uden der er styr på det nuværende anlæg.”


” Med et anlæg som det allerede opførte, har man ikke blot skæmmet områdets udseende i vid udstrækning, men man har ydermere besværliggjort kommende udstykninger i et voksende og rekreativt område, hæmmet byudviklingen af Rådved, og forringet værdien af ejendommene betydeligt.”


”Da det nuværende anlæg blev opført forelå der skitser af et anlæg skjult bag en række træer og buske. Da man havde opført det, skar man alt dette væk og plantede spædt nyt. Det er efter 5 å r knap opvokset i få meters højde, og en eventuel udvidelse vil tage mindst ti-femten år om at få en rimelig afdækning af grønt. Skitser er misvisende og billeder taget fra usandsynlige vinkler, for at få anlægget til et synes mindre, og tage sig ‘grønt’ ud - det er direkte fordrejet visuelt.”


”Da man i 2013 planlagde det, der skulle have været et lille Biogas anlæg til gavn for de fire omkringliggende gårde, blev vi lovet et anlæg, der var lugtfrit og dermed ikke til gene for landsbyens beboere. Det viste sig hurtigt slet ikke at holde stik. Som anlægget er lige nu, lugter det jævnligt – lysforurener om aftenen, og de der bor tættest på har også støjproblemer at forholde sig til. Nu har man så tænkt at udvide og placere Horsens første risikovirksomhed 50 meter fra den nærmeste nabo og 500 meter fra landsbyen!!!


Det er ligeledes påfaldende, at de tegninger vi blev præsenteret for da første anlæg skulle opføres, langt fra harmonerer med den virkelighed vi står med i dag. Facaden ud mod Østbirkvej/Motorvejen sørgede man for blev pæn, men facaden ind mod landsbyen – som har anlægget som udsigt dagligt – kom aldrig til bare tilnærmelsesvis at ligne de tegninger vi så. Beplantningen er i dag kun nået op i godt en meters højde og har absolut ingen berettigelse som synsmæssig afskærmning.”


”Dette begrundet med frygt for fortsatte og øgede lugtgener fra biogasanlægget. Stærkt forøget risiko for skader på omkringliggende ejendomme, natur og i værste fald mennesker ved evt. hændelser/eksplosioner fra nuværende og fremtidige installationer.”


”Visuelt er biogasanlægget desværre en stor skændsel med dets placering meget højt i landskabet og en udvidelse vil kun bidrage til yderligere synsforurening uden udsigt til en fornuftig afskærmning de første 15-20 år”.Kalundborg kommune

Kalundborg Bioenergi startet af Ørsted (tidl. DONG Energy) har Bigadan, hvor der anvendes restprodukter fra insulin- og enzymproduktionen ved Novo Nordisk og Novozymes. Ejes nu fuldt af Bigadan.


FAKTA OM ANLÆGGET

Leveringsår: 2018

Kapacitet: 300.000 t/år

Biomasse: Restprodukter fra insulin- og enzymproduktion

Biogaskapacitet: 8 millioner m³/år

Biogasudnyttelse: Gasopgradering til naturgas og tilførsel til naturgasnettet

 

Ved opstarten af Kalundborg, som begyndte driften i februar 2018.


”Lugtgenerne har varet i otte måneder - og kom for nylig igen. Siden opstarten af biogasanlægget har vi været plaget af en forfærdelig lugt. Hver gang man træder ud af en dør, så lugter det forfærdeligt. .  Beboerne i området beskriver lugten som 'rådne æg' Vi har ikke kunne holde grillfester her, og man har ikke kunne invitere gæster, for de ville køre hjem igen med det samme, de lugtede det. Det er frustration og frustration og frustration.”

 

”Borgerne er trætte af lugten: - Det sætter begrænsninger for os. Inger Petersen er særligt sensitiv over for lugtgener, og dem har der været en del af fra det nyopførte Kalundborg Biogasanlæg.- Det sætter nogle begrænsninger op for mig, og hvad jeg gør. Jeg har været ude at gå tur og måtte gå hjem igen. Jeg har sågar prøvet at stå og brække mig ned på parkeringspladsen ved Føtex, fordi det var rigtig slemt, siger Inger Petersen”

https://www.tv2east.dk/kalundborg/biogasanlaeg-lugter-stadig-af-radne-aeg-jeg-kan-ikke-have-vinduet-abent


https://www.tv2east.dk/kalundborg/gron-energi-har-en-bagside-der-lugter-af-radne-aeg-i-kalundborg


”Flere er generet. Beboerne på Lerchenborgvej er ikke de eneste, der har haft en kvalmende lang sommer. TV ØST har talt med beboere, der har været syge, og virksomheder, der har sendt medarbejdere hjem pga. lugten.”

https://tv-kalundborg.dk/--12366


https://www.tv2east.dk/kalundborg/stinker-af-radne-aeg-kommune-har-meldt-biogasanlaeg-til-politiet


Skanderborg kommune

Har ikke haft interesse i det, fordi der var tung trafik, gene af byer og deres kuperede terræn.


Århus kommune

Først BÅNLEV INVEST A/S ejet af Bånlev leverandørselskab ApS - nu Nature Energy og lokale landmænd er anpartshavere i det nystiftede Leverandørselskabet Bånlev ApS, som fremover ejer 10 pct. af Bånlev Biogas, hvor Nature Energy altså ejer de resterende 90 pct.


FAKTA OM ANLÆGGET

Leveringsår:

Kapacitet:

Biomasse: 150.000 ton husdyrgødning og organiske restprodukter. Husholdningsaffald fra Århus og andre store byer i området.

Biogaskapacitet: 8 millioner kubikmeter biogas

Biogasudnyttelse: Gas

 

"Bånlev Biogas havde store problemer med metan-læk, da anlægget blev undersøgt i en rapport fra Energistyrelsen. Stort biogasanlæg har fået 187 mio. kr. i statsstøtte: Havde 38 lækager og 9,8 pct. Metanudslip”.

https://ing.dk/artikel/stort-biogasanlaeg-har-faaet-187-mio-kr-statsstoette-havde-38-laekager-98-pct-metanudslip


https://www.energy-supply.dk/article/view/822101/milliardstotte_til_biogasanlaeg_med_tvivlsom_klimagevinst


https://ens.dk/presse/ny-rapport-om-metantab-fra-danske-biogasanlaeg


Esbjerg kommune

Forkastet ansøgning om Biogasanlæg ved Østerbyen/Måde pga. store protester fra borgerne og for tæt på by og store lugtgener

https://www.tvsyd.dk/esbjerg/over-1000-protester-frygter-stank-fra-biogas-anlaeg


https://ekstrabladet.dk/nationen/er-lige-sluppet-af-med-fiske-hoermen-nu-kommer-aeggelugten-og-folk-er-rasende/7485490

 

https://ekstrabladet.dk/nationen/demonstration-mod-lugten-af-raadne-aeg-det-er-sgu-ikke-i-orden/7486868


Borgere frygter, at biogasanlæg giver lugt af rådne æg og tung trafik – og overvejer at flytte - TV 2


https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/frygter-evig-stank-af-raadne-aeg-i-baghaven-henrik-kaemper-mod-nyt


Korskro

Nature Energy. Biogasanlægget Nature Energy Korskro er til dato verdens største biogasanlæg.


FAKTA OM ANLÆGGET

Leveringsår: 2019

Kapacitet: 1 mio. ton madaffald og restprodukter fra landbruget om året.

Biomasse: 700.000 ton bioaffald fra 100 landmænd, husdyrgødning, dvs. gylle og dybstrøelse fra bl.a. kvæg, svin og mink, og den øvrige biomasse kommer fra bl.a. madaffald, organisk affald fra industri og detailhandel samt energiafgrøder.

Biogaskapacitet: 21.000.000 m3 biogas om året.

Biogasudnyttelse: 22 mio. der opgraderes til Nm3 bionaturgas: 14 mio

 

Holbæk kommune

https://www.tv2east.dk/holbaek/efter-ni-maneders-modstand-forening-glaeder-sig-over-nej-til-biogas


https://www.tv2east.dk/holbaek/plan-om-udskaeldt-biogasanlaeg-stemt-ned


https://www.tv2east.dk/holbaek/bekymrede-borgere-vinder-kampen-planer-om-biogasanlaeg-i-regstrup-skrottet


Champagnepropperne sprang: Regstrup-borgere fejrer sejr i kampen mod biogas | TV2 ØST (tv2east.dk)


https://www.tv2east.dk/holbaek/analyse-derfor-er-biogassen-gaet-af-ballonen-i-holbaek


https://www.tv2east.dk/holbaek/politiker-kritiserer-biogasanlaeg-der-er-en-stank-af-gylle


Odsherred kommune

Borgere kæmper for at undgå gyllestank: 'Det vil kunne lugtes på syv kilometers afstand' | Kommunal- og regionalvalg | DR

 

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har undersøgt biogasanlæg. (MST.dk – Lugt og barrierer for biogasanlæg Rapport Nr. 1136

Det er svært at tro på at projektmagere taler sandt om at der ikke vil være væsentlige lugtgener.


Odder

Odder Bioenergi med Aura, Danish Agro og Bioenergi Østjylland.


FAKTA OM ANLÆGGET

Leveringsår: 2024

Kapacitet: Gylle, halm, husholdningsaffald, industrielle restprodukter m.m.

Biomasse: 600.000 t/år

Biogaskapacitet: 20-25 mill. Metan/år

Biogasudnyttelse: Biomethan til naturgasnettet.

Gasoplag: 10-50 ton sikkerhedsgodkendes efter risikobekendtgørelsen som et kolonne 2 anlæg + risikodokument grundet vindmøllerne og størrelsen. Mere end 10 ton blandet gas (metan og kuldioxid). Afstand til nærmeste vindmølle 84 meter.

Transporter; 17-18.000 pr. år, svarende til 58 transporter pr. dag. (116 pr. dag = 36.000 kørsler årligt)


Mulighed for ny teknologier power-to-x, græs til græsproteinproduktion, fiberseparering, pyrolyse, CO2 opsamling og trykafsætning, halmbrikettering og metanolproduktion.

Kontakt

Henriette Toftegaard Jensen

h@toftegaardjensen.dk

Tlf.: 31 50 96 22


Christian Liin Hansen

christian.liin.hansen@gmail.com

Tlf.: 21 89 67 99


Opdateringer og hjemmeside

Mick Jensen

mick@av-montering.dk

Tlf.: 40 33 33 35