Etape 3 - Biogas placering 9

ODDER AVIS 11/10 2023

Lille landsbys bekymringer splitter partier og byråd:

Men nu er beslutning om placering af energianlæg taget

Se artikel her - link til Odder avis

Her opdateres de nyeste opslag (opdatering i gang)

Visualisering af placering nr. 9

VS92 (2)
v92 (2)
VS9 (2)
v9 (2)

Lugtgener og afstande

Der kan være lugtgener op til 7-8 km væk, dog typpisk øst grundet ofte vestenvinde.

Odder ligger øst for Torrild. Tryk og åben dynamisk kort.

bil2
kørselskort

Følgende er udklip fra:

Dagsorden 20. marts 2023 kl. 14.00Udvalget for Økonomi og Erhverv-Mødelokale 2

Forudgående offentlighed for mulig placering af biogasanlæg


Link til Mødet(filer)

Fakta om både lille og stor vandsalamander:

De går i vinterhi og komme op af deres jordhuller i marts/april alt efter temperaturen.

Så kære kommune, de sov altså i februar!

Vandsalamandere

Kilde: 398 sider sagsakter vdr. biogasanlæg fra d. 24. januar, Odder kommune.

Udfra sagsakterne lavede man i februar to undersøgelser af natur ved placering 3 Haldshavevej og 5 Krogstrupvej. Disse fandt (sjovt nok i februar) ingen stor vandsalamandere. Så derfor uproblematisk at gå videre med i planlægningen ... på det foreliggende grundlag vurderes der ingen væsentlige negative påvirkninger af projektet på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Kalender

Tryk på kalender for at se hele 2023

Økonomi

Men hvorfor er økonomi over CO2???

Værditabsordningen VE

VE - P4 Morgen 5/4 2023 - Sammenklip af udsendelse

Lugten spredes ifølge DMI's vindstalistik 2003-2012 som nedenstående kort.

DMI - Technical Report 12-19


ac
ab
aa

Diverse videoer

Så starter vi forfra, 2023.

Sangen: DET ER OS DER BOR HER

Det handler om økonomi, ikke CO2

Politikker på beøg i Torrild - Per Urban Olsen

Jo, trafikken SKAL gennem Odder

Det belaster ikke på live-TV

TV2 Østjylland 21/6 2022

Kontakt

Henriette Toftegaard Jensen

h@toftegaardjensen.dk

Tlf.: 31 50 96 22


Christian Liin Hansen

christian.liin.hansen@gmail.com

Tlf.: 21 89 67 99


Opdateringer og hjemmeside

Mick Jensen

mick@av-montering.dk

Tlf.: 40 33 33 35