Etape 1 - Biogas 2022

Odder Bioenergi - ansøgningen er afvist, men der skal findes placering til biogas.

Kig på kortet igen

Sådan lyder beslutningen:

Der skal ikke planlægges for et biogasanlæg på det ansøgte areal mellem Torrild og Gjesing. I stedet skal der arbejdes for et anlæg et andet sted i kommunen.

Derfor skal Odder Kommune nu i gang med at kigge på alternative placeringer. De skal ligge i tilpas kort afstand til dem, der skal levere biomasse (gylle mv.) til anlægget.


Se hele artiklen her: Horsens Folkeblad

1
2
3

Politikker på beøg i Torrild - Per Urban Olsen

Sangen: DET ER OS DER BOR HER

Det handler om økonomi, ikke CO2

Vores sidste 10 uger

Gylle lugter 15 lugtenheder vi skal bo i 10

TV2 Østjylland 7/8 2022

Ansøgning afvist på P4 Østjylland 4/10-2022

Politiker dabat på P4 Østjylland 10/10-2022

Lastbilerne

Besøg hos borger i Videbæk

Ærlig tale fra ny borger i Torrild

Jo, trafikken SKAL gennem Odder

Det belaster ikke på live-TV

TV2 Østjylland 21/6 2022

Tung trafik til og fra Biogasanlæget

Tung lastbiltrafik vil belaste begge veje til Odder og i Odder - Det er der, vi selv og vores børn cykler.

Gjesing får 10% af alt trafikken på den ene side og 70% på den anden.


Lastbilerne har snablen nede i gylle og de er BESTEMT IKKE lugtfri.


Støjniveauet er bestemt også en negativ faktor.

30% af alle lastbilerne kommer gennem Odder, Fillerup og Torrild

40% af alle lastbilerne kommer fra Skanderborgsiden

10% af alle lastbilerne kommer fra Horsenssiden

20% af alle lastbilerne kommer fra Århussiden


Hvilket betyder 70% af lastbilerne kører fra rundkørselen i Gjesing og op til Biogasanlæget

30% af lastbilerne med gylle kommer fra og gennem odder:

Lastbiler fra Malling, Beder og Saxild vil komme via ballevej

Lastbiler fra Dyngby, Gylling og ellers syd for Odder vil komme gennem Fillerup

Lugtgener og afstande

Der kan være lugtgener op til 7-8 km væk, dog typpisk øst grundet ofte vestenvinde.

Odder ligger øst for Torrild

Dette er der adskellige eksempler af på nettet, men selvfølgelig ikke sikkert "vores" Biogas anlæg gør det, i hvert tilfælde, ikke hele tiden. Hvem ved?

Placering

Har du penge kan du få, har du ingen..........


Antallet af biogasanlæg vokser heftigt netop nu. Store pengestærke koncerner står bag mange af dem. Ville disse anlæg blive bygget med samme hast hvis ikke biogas-eventyret modtog voldsom statsstøtte? Hvor stor interesse har de pengestærke egentligt i borgernes vel og vel i en kommune lang fra dem selv?


Man kan forstå at Aura, Danish Agros landmænd og Bioenergi Østjylland allerede har brugt 700-900.000 kr. kr. inden ansøgningen inden det var kendt af borgerne. Bioenenergi Østjylland skal nå at have del i statens tilskudsmillioner – fuldstændig uden omtanke på miljø og mennesker.

”Biogas-segmentet er den grønne teknologi, der modtager mest statsstøtte I forhold til bidraget af Vedvarende Energi – VE. I 2018 modtog biogas 24% af al støtte men bidrog kun med 10% VE. Til forskel giver vindenergi procentmæssigt samme andel VE tilbage som den bliver støttet med. Skal man være “grøn i en fart for mindst mulige penge” skal man satse på vindmøller. ”

Kilde: Energi, forsynings og Klimaministeriet spørgsmål 46.

Det er jo så heller ikke Odders bioenergipark, men Auras og Bioenergi Østjyllands, samt landmændene der har store økonomiske interesser i det. Taberne bliver borgerne i Gjesing og Torrild.


Landboforeningen og mange Venstrefolk er landmænd og sidder i Auras bestyrelse og repræsentantskab og har en stor andel i Bioenergiparken. Nogle er kommende leverandører af biomasse og har derved en økonomisk interesse i, at få et biogasanlæg.


Venstre har holdt konferencen ”EU og bæredygtig fødevareproduktion” hos Aura som vært om biogas, sol, vind og bæredygtighed d. 11. oktober 2021 med bl.a. Klaus Høgh og Ole Larsen som talere.


Her siger Ole Larsen formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg i sit oplæg:


”Vi har et biogasområde på vej i området”


Han beskriver hvordan forløbet har været siden 27. februar 2020 med ”Flyv og spis ko uden C02” (her deltog Nature Energy), senere i november 2020 blev initiativgruppen lavet sammen Aura og Danish Agro og igen juni 2021 med landmændene, som satser 7-900.000 kr. på biogas forud for ansøgningen. Han nævner intet om udpegning af Torrild tilbage i 2019. Han siger:


”Vi har en placeringen i kikkerten, mn der er ikke ret mange der kender den og det er der ikke på denne side af valgkampen, Det har vi aftalt med vores lokale borgmestre, fordi der er ingen grund til at der kommer flere ting ind i den her valgkamp, og slet ikke lige det her, fordi det er klart at lige så snart at man melder en evt. placering u, så bliver der også en vis debat om det her nu er rigtigt eller forkert. Så det holder vi sådan rimeligt tæt til kroppen indtil videre, men vi er i tæt dialog med både kommune, og lodsejere, og det… så vi ligesom er så klar som vi kan være, når det kommer dertil.”


”Forventer drift i 24`”


Så der har været meget hemmelighedskræmmeri. Lobbyisme og økonomisk kapitalvilje til i 3 år. Borgerne får 10 uger i foroffentlighedshøring over en sommerferietid. Hvordan kan det være rimeligt?


Hvordan kan man sige, at borgerne overhovedet har en chance? Når så store kræfter og interesserer på spil, hvordan har vi så mulighed på nogen som helst måde at stoppe det? Når også der er politikere, der har personlige interesser i det?

 

Nabogener ved Biogasanlæg

Hvad vil det ikke betyder for detailhandel, tilflytning og ikke mindst fraflytning, ry og omdømme for Odder kommune?


Vi er meget bekymret for den forurening et biogasanlæg kan medføre. Det gælder både lugtgener, lys/flammegener, støjbelastning og ødelæggelse af landskab og område. Det påvirker livskvalitet og sundhed. Vi har god grund til bekymringerne.


https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/borgere-kaemper-undgaa-gyllestank-det-vil-kunne-lugtes-paa-syv


Landboforeningen Odder-Skanderborgs formand Ole Larsen sagde til bl.a. til borgermødet 22.juni 2022 at han ikke ville stå at love, at det ikke kom til at lugte.

Men at det lugter er erfaringerne fra rigtig mange steder. Herunder nogle:


Kolding kommune

Har afvist biogas, fordi at ansøgeren ikke kunne give en garanti på at det ikke lugter.


Ribe kommune

Har man haft store lugtgener.


https://ugeavisen.dk/ribe/artikel/f%C3%A6l-lugt-i-luften-biogasanl%C3%A6g-bruger-13-millioner-kroner-p%C3%A5-at-bek%C3%A6mpe-lugtgener


Sønderborg kommune

Nature Energy Glansager


FAKTA OM ANLÆGGET

Leveringsår: 2019

Kapacitet: 370.000 t/år

Biomasse: Husdyrgødning, dyrket biomasse og madaffald og andre organiske biomassetyper fra fødevareindustrien, så som slagteriaffald og kildesorteret organisk dagrenovation til dannelse af biogas 600.000 tons biomasse pr. år

Biogasudnyttelse: 17,5 mio. m3 bionaturgas. Biogasanlægget forventes at kunne levere en årlig produktion af biogas på op til 35 mio. m³/år som efter rensning udgør ca. 21 mio.m3 /år bionaturgas til injektion på naturgasnettet via ny gasledning etableret af Dansk Gas Distribution.

 

Udtalelser fra borgere:


”Fra biogasanlægget i Glansanger kommer der nemlig nogle gange en ganske fæl lugt ind over Augustenborg – og ifølge Nature Energy selv, så ville sådanne gener kun forekomme i indkøringsperioden”.

”Nature Energy oplyser ved samme lejlighed, at der ved et uheld er løbet væske ud i kloaksystemet”

”Endelig fik Sønderborg Kommune øjnene op for, at der foregår noget i Kværs. Der bliver bygget tårnhøje siloer uden tilladelse, siloer som ifølge Niras miljørapport ikke bliver væsentlig synlige. Men de kan ses overalt og falder ikke i med naturen. Naturen omkring Kværs, denne findes ikke ligeså andet sted i Danmark og som Sønderborg kommune selv har beskrevet den i en landskabsrapport fra 2017, så er den en ’meget særlig natur med de østrigske bakker.”

https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/hoeringer/files/hoeringssvar_med_forvaltningens_bemaerkninger.pdf


Kværs

”Ejendommen får en værdi forringelse på 800000 tusinde Kr. (Det er en uvildig vurdering foretaget at statsautoriseret ejendomsmæglere), med erfaring fra andre steder hvor biogas anlæg er opført.”

” Et biogasanlæg lugter! Uagtet at ejere af biogasanlæg påstår at de ikke lugter, så lugter de. Deres postulat om at anlægget ikke lugter, baserer jeg på at de ikke kan sælge deres løsning, hvis de selv siger at de lugter. Nogen tror på dem og andre som mig selv, har nu besøgt alle anlæg i Region Syd, jeg kan lugte alle anlæg. Den lugt der typisk er fra disse anlæg er en kvalmende sød lugt af råddenskab og rådden kompost, hvilket vil få folk til at fraflytte og specielt evt. nye tilflyttere vil holde sig væk. Når folk er på udkik efter huse i området og Googler Kværs, så vil de se vores kvaler med biogas og hurtigt finde et andet område. Det VIL betyde faldende huspriser for HELE området.”

” Jeg er ked af at opførelsen af et biogasanlæg her i Kværs, allerede nu har fået folk til at kigge efter huse andre steder, og unge par til at flytte væk, og unge par til ikke at ville flytte til Kværs alligevel. Jeg er ked af at min mor måtte lukke sin forretning som privat økologisk pasningsordning, fordi forældrene meddelte at de ikke kunne forsvare at deres børn skulle være i en natur der blev fyldt med støj, lugt og microplast, så derfor måtte de med blødende hjerte sige farvel og tak, og finde et andet sted.”

” Dette her anlæg bliver profileret som lugtfri, det vil jeg gerne have et officielt dokument på, for det er ikke min erfaring som lastbilchauffør, med mange ture til biogasanlæg”

” Jeg ønsker at klage over mængden af aerosoler der vil komme til at forurene vores luft, land og vand”

” Vores hus falder ca. 20 pct. i værdi. iflg 2 forskellige mæglere”

https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/hoeringer/files/hoeringssvar_med_forvaltningens_bemaerkninger.pdf


Videbæk

Videbæk biogas. Parterne bag er NGF Nature Energy, Arla Foods, Xergi og leverandørerne, der består af 75 landmænd. (Xergi står også bag Nature Energys øvrige anlæg i drift)

https://www.schouw.dk/nyheder/xergi-skal-levere-stort-biogasanlaeg-til-arla-foods/


FAKTA OM ANLÆGGET

Leveringsår: 2019

Kapacitet: 550.000 t/år

Biomasse: Fedt/glycerin, Mælkeprodukter fra ARLA, gylle, dybstrøelse, mellem-og efterafgrøder, energiafgrøder, restprodukter fra fødevareindustriens organiske affald fra dagligvarebutikker, restprodukter fra ARLA mv

Biogasudnyttelse: 21 millioner kubikmeter metan. 27,5 mio. kubikmeter grøn og CO2-neutral biogas. Den grønne gas sendes direkte til det nærliggende mejeri Arinco i Videbæk via en lokal biogas-ledning, og vil kunne producere grøn energi svarende til varmeforbruget i mere end 10.000 boliger.

https://landbrugsavisen.dk/landet-rundt/et-af-verdens-st%C3%B8rste-biogasanl%C3%A6g-indviet-ved-videb%C3%A6k


Naboklager:

”Larm og lugt fra biogasanlægs lastbiler: Winnie Andersen kan ikke komme af med sit hus. Lastbilerne, der kører til og fra biogasanlægget ved Videbæk, larmer og lugter i så høj en grad, at Winnie Andersen ikke kan sælge sit hus. Det lugter af gylle, og det lugter rigtig slemt. Der er faktisk aldrig ro. Vi kan ikke sætte os ud på terassen for eksempel. Mine børnebørn kan ikke ligge i barnevognen og sove her fordi, der er konstant støj, siger Winnie Andersen.”

https://www.tvmidtvest.dk/herning/larm-og-lugt-fra-biogasanlaegs-lastbiler-winne-andersen-kan-ikke-komme-af-med-sit-hus

(Bor 50 meter fra biogasanlægget og der er 80.000 transporter til eller fra anlægget årligt på hverdage. Dvs. 320 transporter om dagen i gennemsnit)

 

Horsens kommune

Horsens Bioenergi producerer biogas af husdyrgødning fra nærliggende landbrug og affald fra lokale fødevareindustrier; heriblandt Danish Crowns svineslagteri som er et af Europas største og beliggende tæt på anlægget lidt nord for Horsens. Ejes af Bigadan.


FAKTA OM ANLÆGGET

Leveringsår: 2014 + udvidelse 2015

Kapacitet: 240.000 t/år

Biomasse: Husdyrgødning og slagteri- og madaffald, hvoraf en del består af den biopulp, der fremkommer fra Daka ReFoods behandlingsanlæg.

Biogasudnyttelse: Gasopgradering til naturgas

 

Ankepunkter fra Arbejdsgruppen, Rådved Borgerforening ved indsigelse mod udvidelse af Horsens Bioenergi


”En konsekvenszone på minimum 500 meter vil have meget stor negativ betydning, og besværliggøre kommende udstykninger eller tilbygning i et voksende og rekreativt område og bekymringen er, at det kan skabe markant værdiforringelse af ejendomme i hele området.


Mange naboer har store gener pga. lugt, og med en udvidelse af biogasanlægget frygter vi, at generne vil blive yderligere forværret, idet der indtil nu ikke har været styr på lugten som over årene kun er blevet værre, og medfører uacceptable indskrænkninger i dagligdagen. Dertil oplever mange dagligt støjgener og lysforurening.


Vi er meget bekymrede for, hvilken effekt udledningen fra anlæggets skorstene kan have på vores helbred på kortere og længere sigt. Naboer får kvalme og påvirkning af åndedrættet, når lugtgenerne er værst.


Anlægget i sin nuværende form skæmmer visuelt i landskabet og da det blev opført, forelå der skitser af et anlæg skjult bag en række træer og buske. I forbindelse med opførelsen er der imidlertid kun blevet plantet spædt nyt som efter 5 år knap er opvokset til få meters højde. En eventuel udvidelse vil tage mindst ti-femten år om at få en rimelig afdækning af grønt”


Ved udvidelse af Horsens Biogasanlæg blev der indsendt indsigelser i 2021, som de har været naboer til siden 2013.


”jeg er meget imod et større anlæg det er for farlig. Der vil også blive større lugtgener og mere trafik. Nej tak herfra.”


”Biogasanlægget kommet med gener i form af lys, lugt og larm, hvilket ikke vil blive bedre ved at det rykker endnu tættere på beboelsen i Rådved. Der må ikke bygges beboelse tættere på end 500 m på biogasanlægget, alligevel rykker det tættere end det på allerede beboede grunde i Rådved”


”Vi har siden ibrugtagningen af biogasanlægget jævnligt oplevet belt uacceptable lugtgener fra anlægget. I sommeren/sensommeren 2020 har vi jævnligt klaget direkte til biogasanlægget ved driftsleder.”


” Lugten er meget intens, ubehagelig og kvalmende og nem at kende fra øvrige lugte, som fra tid til anden opieves, når man bor på landet, og ofte så generende, at vi ikke kan være ude. Vi kan af samme grund heller ikke have døre og vinduer åbne, da vi så også får lugten ind i vores hus. Da vi er udtrådt af arbejdsmarkedet, og derfor i det væsentligste er hjemme hele dagen, er vi meget plaget heraf og begrænset i vores udendørs gøremål.”


”Konklusionen i miljøkonsekvensrapporten vedrørende det udvidede aniaegs atmosfæriske emissioner og lugtbidrag er, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naboer til anlægget forudsat, at både grænseværdier for lugtbidraget og immissionsgrænsevaerdier overholdes. Men det fremgår samtidig af rapporten, at grænseværdierne ikke overholdes i dag. Så konklusionen er nem at skrive, men virkeligheden er jo en noget anden. Det svarer til at konkludere, at der ikke sker hastighedsoverskridelser, såfremt færdselsloven overholdes, hvilket jo tydeligvis er korrekt, men også uden hold i virkeligheden.”


”gennem en længere periode, har vi været udsat for en del lugtgener, ca 5 til 8 gange pr. måned, hvilket kun kan blive forværret efter den påtænkte udvidelse. Vi har talt med driftsleder Henrik Bie fra Horsens Biogas anlæg, han var hernede og kunne godt lugte det. Vi har vores ejendom til salg, men køberne springer fra når de ser afstanden til Horsens Biogas anlæg, Og der har desværre været lugtgener et par gange hvor der har været købere. Pga. den nye udvidelse er vi jo stavnsbåndet til vores ejendom, og pga. vores arbejde skal vi jo videre. Desværre har der ikke på noget tidspunkt været nogle som har taget hensyn til de gener det har påført os som borger, og det tærer hårdt på vores kræfter der ikke er nogen afklaring på vores situation. Da vi har erfaret Horsens biogasanlæg har købt en naboejendom pga. lugtgener, Foreslår vi at de også kan købe vores, (eller evt. Horsens kommune kan købe den) pga. Horsens Biogas anlæg, er vores ejendom umulig at sælge, samtidig gjorde den helside artikel der var i Horsens folkeblad ang. lugtgener hos Torben Nørlem på Østbirkvej det heller ikke nemmere for os, i forbindelse med salg. Vi boede her jo før Horsens biogasanlæg blev bygget, og da vi var til møde før Horsens Biogas anlæg, blev bygget blev vi lovet der ikke ville blive lugtgener, samtid må vi ofte gå ind fra vores terrasse når vi sidder og griller en sommeraften, pga. lugtgener fra Horsens biogasanlæg”.


”Anlægget har stor indflydelse på faldende værdi af min ejendom, da ingen ønsker at bo ved siden af et biogasanlæg. Jeg forudser at dette vil blive meget værre hvis planerne om en udvidelse bliver vedtaget. Derudover kan jeg se frem til at få panoramaudsigt af hele anlægget, hvilket jeg absolut ikke har lyst til. Jeg ville foretrække udsigt til natur, ligesom da jeg købte min ejendom. Man vedtog i sin tid at anlægget skulle camoufleres af høj beplantning, her 8 år senere kan man stadig ikke se tegn på dette. Der er i det hele taget ikke ret mange af de ting der blev lovet den gang, der er blevet overholdt. Håber i dropper planerne eller arrangere økonomisk kompensation til os der bliver berørt, de nærmeste naboer. Det er jo snart lige så slem som at være minkfarmer”.


” Allerede få år efter vi tilflyttede Rådved, begyndte opførelsen af Biogasanlægget - først med planer om et mindre anlæg med initiativ fra de omkringliggende gårde. Det blev dog til at meget stort anlæg, ovenikøbet med løbende udvidelse med tillæg af DAKA refood. Den løbende udvidelse er sket helt uden involvering/høring! Et så stort anlæg ville vi have modsat os, hvis vi havde haft kendskab til det!! I de oprindelige planer fremgår det, at anlægget skal have en æstetisk udformning samt tilpasses det omkringliggende landskab. Derudover skal et sådan anlæg placeres i det åbne land eller udlagte erhvervsområder. Slutteligt, vedrørende placering af biogasanlæg, skal konflikter med naboer, virksomheder og væsentlige beskyttelsesinteresser søges undgået. Intet af ovenstående er opfyldt! I sin eksisterende form med 3 reaktor tanke og den store facade, fremstår anlægget særdeles skæmmende. Det er højt beliggende og på ingen måder tilpasset det omkringliggende landskab. Derimod er det synlig fra meget lang afstand!. Med den høje beliggenhed er det simpelthen ikke muligt at dække det af med naturlig bevoksning, som først lovet. Derudover har man anlagt anlægget i meget tæt afstand til by og bebyggelse. Det kunne måske tolereres med de oprindelige planer i form af et mindre "lokalt" biogasanlæg, men i den eksisterende form og i høj grad med udvidelsen, er det fuldstændig uacceptabelt! Aktuelle placering er hverken "åbent land" eller "erhvervszone". I forhold til placering er der ikke nogle borgere, der ønsker et biogasanlæg i "baghaven". Der er i høj grad klager fra naboer i form af gener pga lugt og støj”.


”Der er ingen tvivl om, at lugten altid er den første ting, man tænker på når, biogas kommer på ”bordet”. Som det fremgår af vedlagte lugtkalender, har der også være lugt fra Horsens Bioenergi, hen over årene, det kan man ikke komme uden om” (Lugtkalenderen omtales mere om lidt)


”Trafikken vil blive øget, til og fra Horsens Bioenergi, vil når anlægget evt. bliver udbygget. I den forbindelse, vil jeg gøre opmærksom på, at der ofte er problemer i krydset Ålkærgårdvej, Østbrikvej. 1 af 2 Brev om biogasanlæg (Horsens Bioenergi ApS) Vi oplever ofte at personbiler dytter af lastbilerne, der skal ind til Horsens Bioenergi. Lastbilerne blinker og sætter farten ned, for at kunne dreje ind i svingbåsen. Det går åbent bart ikke hurtigt nok, for der er flere personbiler, der dytter af lastbilerne, når de passere!!! Der er også mange biler, der kommer med meget stor hastighed fordi krydset, langt over de 80km, man må kører der. Om morgenen og eftermiddagen er der ligeledes mange bil, der kører her ned ”fra motorvejen” og vender, med ofte farlige situationer til følge. Nogen ser sig ikke godt nok for, og vender lige ud foran andre biler. Eller vender over spærreflader osv.... Når der kommer en traktor, giver der også ofte anledning til problemer, kun fordi personbilerne har for travlt og ikke kan komme til at overhale hurtig nok.”


”Jeg havde min ejendom til salg i 2018, og oplevede at interessen for huset dalede når folk fandt ud af hvor tæt det lå på Biogas-anlægget. Jeg har hørt fra naboer som to gange har oplevet hussalget forsvinde på selve dagen for underskrivelse, da der kom kraftig lugt fra Biogas-anlægget. Vi blev stillet i udsigt i 2013/2014 at det kommende anlæg skulle være lugtfrit, og med minimale gener, og det lever det nuværende anlæg altså ikke op til, og derfor er det med meget stor bekymring at vi nu ser planer om en udvidelse uden der er styr på det nuværende anlæg.”


” Med et anlæg som det allerede opførte, har man ikke blot skæmmet områdets udseende i vid udstrækning, men man har ydermere besværliggjort kommende udstykninger i et voksende og rekreativt område, hæmmet byudviklingen af Rådved, og forringet værdien af ejendommene betydeligt.”


”Da det nuværende anlæg blev opført forelå der skitser af et anlæg skjult bag en række træer og buske. Da man havde opført det, skar man alt dette væk og plantede spædt nyt. Det er efter 5 å r knap opvokset i få meters højde, og en eventuel udvidelse vil tage mindst ti-femten år om at få en rimelig afdækning af grønt. Skitser er misvisende og billeder taget fra usandsynlige vinkler, for at få anlægget til et synes mindre, og tage sig ‘grønt’ ud - det er direkte fordrejet visuelt.”


”Da man i 2013 planlagde det, der skulle have været et lille Biogas anlæg til gavn for de fire omkringliggende gårde, blev vi lovet et anlæg, der var lugtfrit og dermed ikke til gene for landsbyens beboere. Det viste sig hurtigt slet ikke at holde stik. Som anlægget er lige nu, lugter det jævnligt – lysforurener om aftenen, og de der bor tættest på har også støjproblemer at forholde sig til. Nu har man så tænkt at udvide og placere Horsens første risikovirksomhed 50 meter fra den nærmeste nabo og 500 meter fra landsbyen!!!


Det er ligeledes påfaldende, at de tegninger vi blev præsenteret for da første anlæg skulle opføres, langt fra harmonerer med den virkelighed vi står med i dag. Facaden ud mod Østbirkvej/Motorvejen sørgede man for blev pæn, men facaden ind mod landsbyen – som har anlægget som udsigt dagligt – kom aldrig til bare tilnærmelsesvis at ligne de tegninger vi så. Beplantningen er i dag kun nået op i godt en meters højde og har absolut ingen berettigelse som synsmæssig afskærmning.”


”Dette begrundet med frygt for fortsatte og øgede lugtgener fra biogasanlægget. Stærkt forøget risiko for skader på omkringliggende ejendomme, natur og i værste fald mennesker ved evt. hændelser/eksplosioner fra nuværende og fremtidige installationer.”


”Visuelt er biogasanlægget desværre en stor skændsel med dets placering meget højt i landskabet og en udvidelse vil kun bidrage til yderligere synsforurening uden udsigt til en fornuftig afskærmning de første 15-20 år”.Kalundborg kommune

Kalundborg Bioenergi startet af Ørsted (tidl. DONG Energy) har Bigadan, hvor der anvendes restprodukter fra insulin- og enzymproduktionen ved Novo Nordisk og Novozymes. Ejes nu fuldt af Bigadan.


FAKTA OM ANLÆGGET

Leveringsår: 2018

Kapacitet: 300.000 t/år

Biomasse: Restprodukter fra insulin- og enzymproduktion

Biogaskapacitet: 8 millioner m³/år

Biogasudnyttelse: Gasopgradering til naturgas og tilførsel til naturgasnettet

 

Ved opstarten af Kalundborg, som begyndte driften i februar 2018.


”Lugtgenerne har varet i otte måneder - og kom for nylig igen. Siden opstarten af biogasanlægget har vi været plaget af en forfærdelig lugt. Hver gang man træder ud af en dør, så lugter det forfærdeligt. .  Beboerne i området beskriver lugten som 'rådne æg' Vi har ikke kunne holde grillfester her, og man har ikke kunne invitere gæster, for de ville køre hjem igen med det samme, de lugtede det. Det er frustration og frustration og frustration.”

 

”Borgerne er trætte af lugten: - Det sætter begrænsninger for os. Inger Petersen er særligt sensitiv over for lugtgener, og dem har der været en del af fra det nyopførte Kalundborg Biogasanlæg.- Det sætter nogle begrænsninger op for mig, og hvad jeg gør. Jeg har været ude at gå tur og måtte gå hjem igen. Jeg har sågar prøvet at stå og brække mig ned på parkeringspladsen ved Føtex, fordi det var rigtig slemt, siger Inger Petersen”

https://www.tv2east.dk/kalundborg/biogasanlaeg-lugter-stadig-af-radne-aeg-jeg-kan-ikke-have-vinduet-abent


https://www.tv2east.dk/kalundborg/gron-energi-har-en-bagside-der-lugter-af-radne-aeg-i-kalundborg


”Flere er generet. Beboerne på Lerchenborgvej er ikke de eneste, der har haft en kvalmende lang sommer. TV ØST har talt med beboere, der har været syge, og virksomheder, der har sendt medarbejdere hjem pga. lugten.”

https://tv-kalundborg.dk/--12366


https://www.tv2east.dk/kalundborg/stinker-af-radne-aeg-kommune-har-meldt-biogasanlaeg-til-politiet


Skanderborg kommune

Har ikke haft interesse i det, fordi der var tung trafik, gene af byer og deres kuperede terræn.


Århus kommune

Først BÅNLEV INVEST A/S ejet af Bånlev leverandørselskab ApS - nu Nature Energy og lokale landmænd er anpartshavere i det nystiftede Leverandørselskabet Bånlev ApS, som fremover ejer 10 pct. af Bånlev Biogas, hvor Nature Energy altså ejer de resterende 90 pct.


FAKTA OM ANLÆGGET

Leveringsår:

Kapacitet:

Biomasse: 150.000 ton husdyrgødning og organiske restprodukter. Husholdningsaffald fra Århus og andre store byer i området.

Biogaskapacitet: 8 millioner kubikmeter biogas

Biogasudnyttelse: Gas

 

"Bånlev Biogas havde store problemer med metan-læk, da anlægget blev undersøgt i en rapport fra Energistyrelsen. Stort biogasanlæg har fået 187 mio. kr. i statsstøtte: Havde 38 lækager og 9,8 pct. Metanudslip”.

https://ing.dk/artikel/stort-biogasanlaeg-har-faaet-187-mio-kr-statsstoette-havde-38-laekager-98-pct-metanudslip


https://www.energy-supply.dk/article/view/822101/milliardstotte_til_biogasanlaeg_med_tvivlsom_klimagevinst


https://ens.dk/presse/ny-rapport-om-metantab-fra-danske-biogasanlaeg


Esbjerg kommune

Forkastet ansøgning om Biogasanlæg ved Østerbyen/Måde pga. store protester fra borgerne og for tæt på by og store lugtgener

https://www.tvsyd.dk/esbjerg/over-1000-protester-frygter-stank-fra-biogas-anlaeg


https://ekstrabladet.dk/nationen/er-lige-sluppet-af-med-fiske-hoermen-nu-kommer-aeggelugten-og-folk-er-rasende/7485490

 

https://ekstrabladet.dk/nationen/demonstration-mod-lugten-af-raadne-aeg-det-er-sgu-ikke-i-orden/7486868


Borgere frygter, at biogasanlæg giver lugt af rådne æg og tung trafik – og overvejer at flytte - TV 2


https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/frygter-evig-stank-af-raadne-aeg-i-baghaven-henrik-kaemper-mod-nyt


Korskro

Nature Energy. Biogasanlægget Nature Energy Korskro er til dato verdens største biogasanlæg.


FAKTA OM ANLÆGGET

Leveringsår: 2019

Kapacitet: 1 mio. ton madaffald og restprodukter fra landbruget om året.

Biomasse: 700.000 ton bioaffald fra 100 landmænd, husdyrgødning, dvs. gylle og dybstrøelse fra bl.a. kvæg, svin og mink, og den øvrige biomasse kommer fra bl.a. madaffald, organisk affald fra industri og detailhandel samt energiafgrøder.

Biogaskapacitet: 21.000.000 m3 biogas om året.

Biogasudnyttelse: 22 mio. der opgraderes til Nm3 bionaturgas: 14 mio

 

Holbæk kommune

https://www.tv2east.dk/holbaek/efter-ni-maneders-modstand-forening-glaeder-sig-over-nej-til-biogas


https://www.tv2east.dk/holbaek/plan-om-udskaeldt-biogasanlaeg-stemt-ned


https://www.tv2east.dk/holbaek/bekymrede-borgere-vinder-kampen-planer-om-biogasanlaeg-i-regstrup-skrottet


Champagnepropperne sprang: Regstrup-borgere fejrer sejr i kampen mod biogas | TV2 ØST (tv2east.dk)


https://www.tv2east.dk/holbaek/analyse-derfor-er-biogassen-gaet-af-ballonen-i-holbaek


https://www.tv2east.dk/holbaek/politiker-kritiserer-biogasanlaeg-der-er-en-stank-af-gylle


Odsherred kommune

Borgere kæmper for at undgå gyllestank: 'Det vil kunne lugtes på syv kilometers afstand' | Kommunal- og regionalvalg | DR

 

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har undersøgt biogasanlæg. (MST.dk – Lugt og barrierer for biogasanlæg Rapport Nr. 1136

Det er svært at tro på at projektmagere taler sandt om at der ikke vil være væsentlige lugtgener.


Odder

Odder Bioenergi med Aura, Danish Agro og Bioenergi Østjylland.


FAKTA OM ANLÆGGET

Leveringsår: 2024

Kapacitet: Gylle, halm, husholdningsaffald, industrielle restprodukter m.m.

Biomasse: 600.000 t/år

Biogaskapacitet: 20-25 mill. Metan/år

Biogasudnyttelse: Biomethan til naturgasnettet.

Gasoplag: 10-50 ton sikkerhedsgodkendes efter risikobekendtgørelsen som et kolonne 2 anlæg + risikodokument grundet vindmøllerne og størrelsen. Mere end 10 ton blandet gas (metan og kuldioxid). Afstand til nærmeste vindmølle 84 meter.

Transporter; 17-18.000 pr. år, svarende til 58 transporter pr. dag. (116 pr. dag = 36.000 kørsler årligt)


Mulighed for ny teknologier power-to-x, græs til græsproteinproduktion, fiberseparering, pyrolyse, CO2 opsamling og trykafsætning, halmbrikettering og metanolproduktion.

Overblik over forløb

2009

5. maj 2009

https://stiften.dk/artikel/er-der-fremtid-i-biogas


11.november 2009

https://www.yumpu.com/da/document/read/17639102/klar-med-grn-energi-lr


2019

Torrild bliver udpeget af Planenergi og Bioenergi Østjylland i delanalysen omkring biogas i region Midt.

Planenergi oplyser, at det er arbejdsgruppen med østjyske landmænd organiseret i en leverandørforening, energiselskabet Aura Energi samt grovvarekoncernen Danish Agro omtalt i denne artikel der står bag udpegningen af Torrild i 2019 i delanalysen om biogas i Region Midt s. 11

https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/ru/klima-og-miljo/klimatilpasning/delanalyse_biogas_som_driver_for_ptx.pdf

Projektgruppen: Fra venstre: Michael Stevns fra Danish Agro, Klaus Høgh fra Aura, Jesper Arndt Andersen fra WH-PlanAction, Rasmus Toft fra Hedegaard, Jens Gammelgaard fra Landboforeningen, Ole Bang fra WH-PlanAction, Claus Fenger Vejlskovgaard fra Initiativgruppen, Helge Kjær Sørensen fra Landboforeningen, Ole Larsen fra Landboforeningen, Ole Haahr fra Initiativgruppen, Allan Gammelgaard fra Initiativgruppen, John Jakobsen fra Initiativgruppen og Brian Munk Hulgaard fra Initiativgruppen

https://www.energy-supply.dk/article/view/798159/aura_energi_bag_nyt_biogasanlaeg_i_ostjylland


Auras udviklingsdirektør Klaus Høgh viser sig også at være direktør i Bioenergi Østjylland.


Så flere har altså været med siden 2019 og haft planer om Biogas ved Torrild. Herunder Klaus Høgh. Så, når han på borgermødet d. 22. juni 2022 informerer, at Bioenergi Østjylland netop lige er startetog først nu har udpeget Torrild, så er det ikke rigtigt, når arbejdet og planerne er pågået i meget længere tid.


2020

10. februar 2020

https://www.maskinbladet.dk/artikel/66742-flyv-og-spis-ko-uden-co2


28. februar 2020

https://www.facebook.com/lbfos/posts/1062616130769057


2. marts 2020

https://ugeavisen.dk/odderavis/artikel/landm%C3%A6nd-har-planer-om-biogasanl%C3%A6g


3. marts 2020

https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/biogas/landmaend-har-planer-om-biogasanlaeg.asp


10. marts 2020

http://www.e-pages.dk/odderavisen/636/19


11. november 2020

https://www.lfmo.dk/media/3516/20201111-indbydelse-til-informationsmoede-faelles-biogasanlaeg.pdf


2021

2. juli 2021

https://www.lokalavisen.dk/debat/ECE13090968/biogasanlaeg-eller-vindmoellepark/


22. juni 2021

https://energiwatch.dk/Energinyt/Energiselskaber/article13077854.ece


22. juni 2021

https://landbrugsavisen.dk/landm%C3%A6nd-og-grovvarekoncern-i-nyt-samarbejde-vil-lave-biogas-i-%C3%B8stjylland


22. juni 2021

https://danishagro.dk/om-danish-agro/presse/press-releases/nyt-bioenergi-projekt-skal-styrke-groen-omstilling-i-oestjylland?PID=20514&Action=1


22. juni 2021

https://landbrugsavisen.dk/landm%C3%A6nd-og-grovvarekoncern-i-nyt-samarbejde-vil-lave-biogas-i-%C3%B8stjylland


22. juni 2021

https://hsfo.dk/artikel/landm%C3%A6nd-vil-lave-stort-biogasanl%C3%A6g-men-hvor-skal-det-ligge


23. juni 2021

https://www.energy-supply.dk/article/view/798159/aura_energi_bag_nyt_biogasanlaeg_i_ostjylland


2. juli 2021

https://www.odder.dk/media/c54mliar/klimaudvalgets-klimahandlingsplan-for-odder-endelig-version.pdf


11. oktober 2021

Venstre´s konference ”EU og bæredygtig fødevareproduktion” hos Aura som vært om biogas, sol, vind og bæredygtighed med bl.a. Klaus Høgh og Ole Larsen som talere. Flere tidligere og nuværende politikere fra Venstre deltog på konferencen. Her ved de hvor placeringen er, men vil ikke offentliggøre det endnu.

Ole Larsen, formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg fortæller her at:

 ”Vi har en placeringen i kikkerten, men der er ikke ret mange der kender den og det er der ikke på denne side af valgkampe., Det har vi aftalt med vores lokale borgmestre (Uffe Jensen i Odder fra Venstre), fordi der er ingen grund til at der kommer flere ting ind i den her valgkamp, og slet ikke lige det her, fordi det er klart at lige så snart at man melder en evt. placering ud, så bliver der også en vis debat om det her nu er rigtigt eller forkert. Så det holder vi sådan rimeligt tæt til kroppen indtil videre, men vi er i tæt dialog med både kommune,.og lodsejere, og det hele, så vi ligesom er så klar som vi kan være, når det kommer dertil.”


”Forventer drift i 24`”


15. oktober 2021

Fra Ian Wallentin fra European Energy med Åkær Gods interesser om solceller og power-to-x syd for Torrild til teknisk chef Casper Grønborg


”Også tak for kontaktoplysningerne til Odder-Skanderborg Landboforening. Jeg har kontaktet dem og haft en dialog med dem om muligheden for et samarbejde, hvilket for alvor vil bane vejen for et Power to X anlæg i Odder kommune. De ville drøfte dette internt og komme retur til mig. Efter at aftalen med Mærsk er publiceret mærker vi en meget stor interesse fra store danske virksomheder, som ser mulighed for at udskifte det fossile med det grønne. Det er alt fra plastic i medicinalindustrien til legoklodser. Jeg håber at vi kan fortsætte dialogen og dermed bane vejen for nogle innovative og gode løsninger i Odder Kommune”

Casper svarer: ”Vi ser frem til positivt nyt vedr. beboelserne i området, så projektet kan få fremdrift”.

 

2022

11. januar 2022

fra Casper Grønborg til Ian Wallentin fra European Energy med Åkær Gods interesser om solceller og power-to-x syd for Torrild


”Det lyder meget spændende – og godt, at i er i dialog med Biogasprojektet. Samlokalisering er helt oplagt. Vi har sikret, at vores formuleringer i Kommuneplan 21 ikke er til hinder for, at vi kan give en midlertidig tilladelse til solcelleanlæg, skulle det komme på tale. Så langt så godt. I forhold til nabodialog og fordebat, så var meldingen herfra på vores møde på godset, at de ejendomme der ligger inde i solcelleområdet skal opkøbes. Det var den opgave i fik og vi igangsætter ingen fordebat for et samlet projekt før dette er på plads. I så fald må vi tage det i to særskilte processer. Vi er naturligvis klar over, at det kan være vanskeligt at opnå købsaftaler med alle. Derfor må projektet evt. tilpasses i overensstemmelse med ejerforhold efterfølgende. Der er ikke en tradition i Odder Kommune for ekspropriation mod ejers ønske”.


21. marts 2022

Forvaltning formidler kontakt fra ejendomsmægler for Niels Peder Madsen til projektmagere, så området kunne udvides til større solcelleanlæg og biogas.


30. marts 2022

har Klaus Høgh fra Aura/Østjyllands Biogas møde med Odder Kommune omkring Biogas og de aftaler at deres materiale indsendes.


6. april 2022

Odder kommune modtager materiale om biogas. Til borgermødet 22. juni 2022 siger teknisk chef Casper Grønborg, at ansøgningen fra Bioenergi Østjylland på område til bioenergi – Biogas og evt. andre energiformerer, er modtaget 25. maj 2022 (Står på slides)


6. april 2022 

Krogstrupvej 67 beder om aktindsigt om planerne omkring solceller syd og vest. Man skal give aktindsigt indenfor 7 dage og der gik 49 dage svarende til 1½mdr. hvortil der var rykket 5 gange. (Første gang 6. april 2022, anden gang 27. april, tredje gang 28. april, fjerde gang 11. maj og femte gang 17. maj. Først 24. maj får vi sagsakterne)


27. april 2022

fastholder teknisk chef Casper Grønborg overfor Krogstrupvej 67, at Odder kommune er i den absolutte begyndelse af en meget lang planlægningsproces. Der har kun været ”køkkenbordssamtaler”. Så man har ikke ønsket at dele den viden om biogas ved Torrild og man har holdt os hen.


20. april 2022

Borgermødet i Torrild med Aura og Unison præsentere 75 ha solcelleanlæg. (En udvidelse af kommuneplanens udpegede område på 12 ha). Aura fortier ved informationsmødet, at de påtænkte biogasanlæg sammen med solcellerne. Til trods for at spørger specifikt, om det så kommer mere og svaret er nej. Det er ikke borgerinddragelse og er at føre borgerne fra Torrild og Gjesing bag lyset.


20.–21. april 2022

Partnerskab med landbruget I Odder kommune har de indgået et partnerskab med Landboforeningen Odder-Skanderborg, hvor de to parter sætter sig sammen og danner rammen om et forpligtende samarbejde om bæredygtig udvikling og løsning af klima- og miljørelaterede udfordringer. Et af de foreløbige konkrete resultater er, at landboforeningen har hjulpet med at udpege en række landmænd, som er med i en fokusgruppe, der kommer med input til Odder Kommunes arbejde med den nye klimaplan. Deltagelse af Lone Jakobi. https://www.kl.dk/media/49328/teknik-og-miljoe-konference-22-invitation.pdf


6. maj 2022

Kommunens egen biolog været ude og undersøge et screenet område med skov til biogasanlæg, som muligt område. Skoven var for nitratfølsom.


24. maj 2022

der skrives til teknisk chef ”Hej Casper. Kan du give et overblik over hvilke områder der nu er i spil? Det er ganske forvirrende. Kan forstå at Aura er sprunget fra samarbejdet med Unison efter informationsmødet? Er de i gang med en anden ansøgning på Niels Peters jorder? Så hvilke matrikler omkring er der ansøgninger og dialog omkring?


25. maj 2022

svarer Casper Grønborg ”Kun at det er arealer syd for Torrild. Jeg har ikke modtaget noget kortmateriale. Så jeg kan heller ikke sige noget om matrikler. Indtil videre er det en ret overordnet dialog og vi har ikke modtaget noget konkret vi kan forholde os nærmere til”.


21. juni 2022

Auras udviklingsdirektør og direktør i Bioenergi Østjylland Klaus Høgh har udtalt til TV2 Østjylland: ” Vi vidste selvfølgelig, at vi var i gang med udviklingen af et biogasanlæg, men vi havde ikke nogen aktuel placering på det tidspunkt (20. april ved borgermødet med Aura og Unison.). Da kiggede vi på, hvor der var egnede placeringer både i Skanderborg og Odder kommuner, forklarer han” https://www.tv2ostjylland.dk/odder/henriette-fik-et-chok-pludselig-udsigt-til-biogasanlaeg

 

 

Kontakt

Henriette Toftegaard Jensen

h@toftegaardjensen.dk

Tlf.: 31 50 96 22


Christian Liin Hansen

christian.liin.hansen@gmail.com

Tlf.: 21 89 67 99


Opdateringer og hjemmeside

Mick Jensen

mick@av-montering.dk

Tlf.: 40 33 33 35